Kvinder som kollektive aktører i den danske politiske offentlighed

Projektansvarlig: Birte Siim, Freia, Center for kvindeforskning, Aalborg Universitet

Projektperiode: 1. august 1999 - 31. maj 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektet er en del af projektet Kønsmagt i forandring. Magt og demokratiseringsprocesser i Danmark, som består af tre delprojekter. Det fælles udgangspunkt for de tre delprojekter er den særlige danske kønsmagtprofil i et komparativt nordisk og vesteuropæisk perspektiv. Formålet med projektet Kvinder som kollektive aktører i den danske politiske offentlighed er at undersøge karakteren og betydningen af kvinder som politiske aktører på tærsklen til et nyt årtusinde i et demokrati og magtperspektiv. Hvad sker der med kønsmagten og kvinders integration i den politiske offentlighed, når presset fra de kvindelige græsrødder mod den politiske elite svækkes? Projektet analyserer kvinders organiseringer og betydningen af køn på forskellige politiske arenaer i 1990erne og foretager et casestudium af enkelte kvindeorganisationer og udvalgte politiske partier. Fokus er dels på organisationernes diskurser om køn og velfærdspolitik og dels på kvinders og mænds erfaringer, forventninger, krav, strategier og visioner. Et af de centrale spørgsmål vil være, om mangfoldigheden i kvinders politiske identiteter, strategier og visioner kan styrke kvinders deltagelse i den politiske offentlighed, eller om det indebærer en svækkelse af kvinders muligheder for at øve indflydelse i den politiske offentlighed?


[Tilbage]