Europaudvalget i et mikroperspektiv

Projektansvarlig: Henrik Jensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Publikationer fra projektet:
Jensen, Henrik (2003). Europaudvalget - et udvalg i Folketinget. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Projektperiode: 1. oktober 2001 - 31. juli 2003

Kort projektbeskrivelse:
Europaudvalget er det centrale omdrejningspunkt for koordinering af EU-politikken i Folketinget. Projektet forsøger derfor at kikke på Europaudvalget i et mikroperspektiv, dvs. som et udvalg i Folketinget. Heri ligger, at udvalget i lighed med Folketingets øvrige stående udvalg er sammensat af udvalgsmedlemmer, der optræder som repræsentanter for deres forskellige partigrupper. Men samtidig adskiller Europaudvalget sig på mange punkter fra størsteparten af de øvrige 23 stående udvalg. Blandt andet er Europaudvalget i praksis udstyret med beslutningskompetence på Folketingets vegne. På den baggrund forsøger projektet blandt at give svar på nogle af følgende spørgsmål? Hvilke væsentlige ligheder og forskelle er der mellem Europaudvalget og de øvrige udvalg? Hvordan træffer udvalget beslutninger i praksis? Hvordan arbejder udvalgsmedlemmerne som partigrupperepræsentanter i Folketinget? Hvordan har udviklingen været mellem Europaudvalget og fagudvalgene? Og afspejler denne udvikling udviklingen i forhold til EU, så Europaudvalget ikke blot er udvalg i Folketinget, men også i højere grad er blevet et udvalg i Europa?


[Tilbage]