Faste forhold - flygtige forbindelser
Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede

Faste forhold - flygtige forbindelser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede er skrevet af professor Peter Munk Christiansen Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet og lektor Asbjørn Sonne Nørgaard, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Bogen er udkommet den 17. februar 2003.

253 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Der er en lang tradition for, at interesseorganisationerne spiller en betydelig rolle, når lovgivningen formuleres, besluttes og gennemføres. Det har især været lønmodtagernes og erhvervenes organisationer, som har haft et tæt samspil med de politiske og administrative beslutningstagere. Med tiden er imidlertid også organisationerne inden for kultur, uddannelse, kirke, idræt, miljø, sundhed, sociale forhold mv. kommet til at spille en politisk rolle.

Bogen viser, at traditionen for en tæt inddragelse af organisationerne blev etableret allerede før 1. Verdenskrig, mens den gyldne periode for det korporative samfund var de første årtier efter 2. Verdenskrig. Siden da har forholdene gradvist ændret sig. Samspillet med organisationerne er i dag præget af større pluralisme og åbenhed, og Folketingets medlemmer er mindre bekymrede for organisationernes politiske indflydelse end tidligere. Ikke desto mindre har uligheden været stigende, når man ser på, hvilke organisationer der har et tæt samspil med centraladministrationens embedsmænd og med Folketinget. Organisationerne med mange kontakter på Slotsholmen er især dem, der har mange medlemmer og mange penge.

 

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]