De som meget har ... Store danske virksomheder som politiske aktører

De som meget har ... Store danske virksomheder som politiske aktører er skrevet af Peter Munk Christiansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, og Asbjørn Sonne Nørgaard, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Skriftet er udkommet den 7. oktober 2003.

111 sider, 110 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Til trods for den udbredte forestilling om, at store virksomheder er magtfulde politiske aktører, er der forbavsende lidt systematisk viden herom. Baseret på en spørgeskemaundersøgelse til de 500 største danske virksomheder belyser denne bog nogle aspekter ved de store virksomheder som politiske aktører.

Mange af de store virksomheder har kontakt med myndighederne som led i virksomhedernes dagligdag. Alt andet ville også være underligt i et samfund, hvor virksomhedernes adfærd reguleres gennem et utal af bestemmelser. Men virksomhedernes kontakter rækker videre end til løsningen af driftsspørgsmål. Virksomhederne er også aktive i den politiske og administrative beslutningsproces. Især de allerstørste virksomheder skiller sig ud ved at benytte et bredt spekter af strategier: De har selv mange direkte kontakter med de offentlige myndigheder, de bruger hyppigt deres interesseorganisationer, de koordinerer deres kontakter med andre virksomheder, de er hyppige deltagere i den offentlige debat, og det er fortrinsvist dem, der bruger lobbyister, som ellers er en relativt sjælden foreteelse i Danmark.

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]