Kønsmagt under forandring

Kønsmagt under forandring er redigeret af Anette Borchorst, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet. Bogen er udkommet ved Hans Reitzels Forlag den 8. marts 2002.

270 sider, 225 kr.
K
an købes i boghandlerne

Gennem de sidste 20-30 år har relationerne mellem mænd og kvinder ændret sig radikalt i det politiske liv, på arbejdsmarkedet og i familien. I den offentlige debat har der ofte været uenighed om, hvordan man skal tolke udviklingen og om forventningerne til fremtiden. Kan man forvente, at kønnene gradvis og automatisk vil få ligelig del i magt og indflydelse?

I Kønsmagt under forandring giver en række forskere deres bud på forandringer i køn og magt, og på hvilke faktorer og aktører, som har været afgørende inden for forskellige områder. Der ses på familie- og prostitutionslovgivning, ledelses- og elitepositioner, omsorgsprofessioner, fagligt arbejde, politiske partier, hverdagsliv og etnicitet og på diskurser om køn, magt og ligestilling. Tilsammen afspejler kapitlerne en betydelig bredde i forståelse af både magt og køn, og en stor variation i den måde man taler om det på. Dermed illustrerer bogen, at det er vanskeligt at nå frem til entydige bud på, om ligestillingsudviklingen bevæger sig fremad, eller om der grundlæggende er tale om kontinuitet i kønnenes samfundsmæssige magt og indflydelse.

 Anette Borhorst. Indledning

Karin Lützen. Seksualitet og kontrol

Bente Rosenbeck. ”En værdigere stilling i ægteskabet som hustru og moder”. Ligestilling og ægteskabslovgivning i begyndelsen af det 20. århundrede

Hanne Nexø Jensen. Akademikere i departementerne

Peter Munk Christiansen, Birgit Møller og Lise Togeby. Køn og eliter

Lis Højgaard. Magtens køn – kvinder og mænd i toppositioner inden for erhvervsliv, offentlig administration og politik

Cathrine Hasse, Inge Henningsen og Dorte Marie Søndergaard. Køn og magt i akademia

Karina Pedersen. Er der kønsforskelle i de danske partier?  

Annick Prieur. Magt over eget liv: om unge indvandrere, patriarkalske familieformer og nordiske ligestillingsidealer

Steen Baagøe Nielsen. ”Modernisering” og ”Feminisering” i velfærdsstaten – omsorg, professionalisering og kønsmagt under forandring

Hanne Marlene Dahl. En køn retfærdighed? Et spørgsmål om status og lighed med hjemmehjælpen som case

Pernille Tanggaard Andersen. Det fælles kvindelige til debat. En analyse af profil og strategi i kvindeligt arbejderforbund

Drude Dahlerup. Er ligestillingen opnået? Ligestillingsdebattens forskellighed i Danmark og Sverige

Anette Borchorst, Ann-Dorte Christensen og Birte Siim. Diskurser om køn, magt og politik i Skandinavien

Se pressemeddelelsen

 


[Tilbage]