Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske beslutninger

Af Peter Munk Christiansen, Asbjørn Sonne Nørgaard & Niels Chr. Sidenius er udkommet 24. september 2004

318 sider, 298 kr.

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Folketinget vedtager lovene, men det skriver dem ikke. Lovene forfattes overvejende af ministeriernes embedsmænd – ofte i et tæt samspil med centrale interesseorganisationer, der forfølger deres egne interesser i forberedelsen af lovgivningen.

 

Bogen undersøger interesseorganisationernes rolle i forbindelse med tilblivelsen af ni reformer i 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne fordelt på tre ministerier. Undersøgelserne er baseret på studier af ministeriernes arkiver og kan derfor kaste et nyt og detaljeret lys på den administrative lovforberedelse.

 

Interesseorganisationerne har ofte betydelig indflydelse på lovgivningen. Bogen viser også, at der går et skarpt skel mellem de organisationer, der privilegeres ved en tidlig og tæt inddragelse i forberedelsen af lovgivningen, og alle andre interesseorganisationer, der involveres sent. Sidstnævnte får ikke meget at skulle have sagt. Til tider er lovforberedelsen også et ganske kynisk spil.

 

Folketinget er dog ikke uden indflydelse på den administrative lovforberedelse. Ministre og embedsmænd fokuserer tidligt i processen på lovens parlamentariske muligheder, og de søger at forudskikke partiernes holdninger. Det sker desuden, at partierne involveres direkte i lovforberedelsen. Man kan derfor ikke måle lovgivers indflydelse på lovgivningen ved at se på, hvad der sker, fra en minister har fremsat et lovforslag, til loven er vedtaget.


Se pressemeddelelsen