Danmark som informationssamfund. Muligheder og barrierer for politik og demokrati

Danmark som informationssamfund er redigeret af Jens Hoff, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Bogen er udkommet d. 22. april 2004.

349 sider, 298 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

I løbet af 1990’erne har Danmark taget et afgørende skridt ind i informationssamfundet, hvor skabelse, bearbejdning og transmission af viden er blevet den væsentligste kilde til produktivitet og magt. Selv om vi er underlagt en global teknologisk udvikling og en globalisering af økonomi, politik, kultur mv., er der er stadig et spillerum for nationale og lokale politikker på IKT-området og for lokale praksisser og eksperimenter. Denne ”mikropolitik” kan rumme ny viden og nye løsninger, som kan være vigtige og nødvendige for den udviklingsretning, vi ønsker, at informationssamfundet skal tage. 

Bogens analyse sætter først fokus på den globale, internationale og nationale udvikling og regulering af de nye informations- og kommunikationsmedier. Dernæst rettes fokus imod de nye ressourcer og muligheder, og hvordan de udnyttes af forskellige politiske aktører som politiske partier, folketingsmedlemmer, embedsmænd, kommunale politikere og borgergrupper.

Den globalisering, som den informationsteknologiske udvikling er en væsentlig drivkraft i, betyder omfattende forandringer i både magten, politikken og demokratiet. Disse forandringer er præget af tvetydighed. Magten bliver spredt gennem etableringen af nye politiske beslutningsarenaer, men samtidig koncentreret i form af nye politiske autoriteter som for eksempel Microsoft, der forsøger at kontrollere bestemte områder af det globale informationssamfund. Politikken bliver global for at være effektiv i forhold til de nye politiske autoriteter og problemområder, men synes samtidig i stigende grad at skulle finde sin begrundelse i en personlig etik. Mange af de nye politiske autoriteter er ikke demokratiske, men informations- og kommunikationsteknologien skaber nye offentligheder og fællesskaber, der kan påvirke og ændre dem.

Indhold
Kapitel 1. Jens Hoff:  Indledning. Bogens tema og indhold
Kapitel 2. Jens Hoff & Flemming Bjerke: Politik, magt og demokrati i informationssamfundet. En teoretisk ramme
Kapitel 3. Morten Falch: Mulighederne for demokratisk styring af IKT
Kapitel 4. Christian Frankel: Europæisk netværksstyring af IKT
Kapitel 5. Flemming Bjerke: Softwarepatenter og magt
Kapitel 6. Sune Johansson: Dansk IT-politisk historie
Kapitel 7. Karl Löftgren: Danske politiske partier og internettet - fanger af fortiden?
Kapitel 8.Jens Hoff: Folketingsmedlemmer og informationsteknologi
Kapitel 9. Jens Hoff & Sandra Fogel: www.folketinget.dk - osteklokken på Slotsholmen?
Kapitel 10. Sandra Fogel & Jens Hoff: "Den gode politikerproces" - anvendelsen af IKT i det jysk-fynske erhvervssamarbejde
Kapitel 11. Sune Johansson: Lokaldemokrati i informationsalderen
Kapitel 12. Lars Torpe: Demokrati på nettet. Status og perspektiver i danske kommuner
Kapitel 13. Kim Viborg Andersen: Brugerinddragelse via internettet
Kapitel 14. Birgit Jæger: Det grå guld søger politisk indflydelse
Kapitel 15. Jens Hoff: Konklusion: informationssamfundets tvetydighed
 

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]