Eksperter i medierne
Dagspressens brug af forskere 1961-2001

Eksperter i medierne er skrevet af Erik Albæk, Peter Munk Christiansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Odense og Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Skriftet er udkommet d. 8. februar 2002.

69 sider, 85 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Viden spiller i dag en langt større rolle end tidligere. Vores dagligdag er i stigende grad afhængig af viden, som er blevet til i højt specialiserede organisationer, og vi har konstant behov for viden for at kunne forholde os til de mange fænomener, som til stadighed er til debat. Bogen undersøger ét aspekt af dagligdagens brug af viden, nemlig dagspressens omtale af forskere. Undersøgelsen viser, at der fra 1961 til 2001 er sket en vældig stigning heraf. Og hvor aviserne tidligere oftest omtalte naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige forskningsresultater, er det i dag samfundsforskerne, der optræder i avisernes spalter. Det er dog relativt sjældent, at det er deres forskningsresultater, der omtales. Oftest optræder de som kommentatorer til politiske beslutninger eller til andre begivenheder. Den politiske offentlighed er et stykke hen ad vejen blevet videnskabeliggjort.

Se pressemeddelelsen

 


[Tilbage]