Den demokratiske udfordring

Redigeret af Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda. Den demokratiske udfordring udkom den 1. juni 1999.

303 sider, 225 kr.
Kan købes i boghandlerne.

Den demokratiske udfordring er den første publikation fra Magtudredningen og den udsendes i anledning af forfatningsjubilæet den 5. juni 1999. Ideen har været at skrive en debatbog, der tager demokratiske problemer alvorligt ved at konfrontere forskellige sider af den demokratiske og politiske virkelighed i Danmark med de idealer, vi har om et demokratisk samfund. Fungerer vort demokrati så godt, som vi gerne ville have, at det skulle gøre? Bogen handler således om det politiske liv, som det udspiller sig inden for rammerne af den danske grundlov, dvs. om borgerne og om myndighederne og om samspillet mellem dem.

 

BAMSE.WMF (4570 bytes)

Bidrag til bogen
Den demokratiske udfordring
Jørn Loftager: Fungerer den politiske offentlighed?
Stig Hjarvard: Politik som mediemontage. Om mediernes forandring af den politiske kommunikation
Jørgen Goul Andersen: Folket og eliterne. Om meningsdannelse på masse- og eliteniveau
Peter Gundelach og Lars Torpe: Befolkningens fornemmelser for demokrati: Foreninger, politisk engagement og demokratisk kultur
Henrik Bang og Eva Sørensen: Hverdagsmagerne - en udfordring til demokratiet og til samfundsforskningen
Anette Borchorst: Den kønnede virkelighed - den kønsløse debat
Lise Togeby: Et demokrati, som omfatter alle, der bor i Danmark?
Ellen Margrethe Basse: Miljøet og grundloven
Jørgen Albæk Jensen: Er der behov for styrkelse af de borgerlige og politiske frihedsrettigheder
Jørgen Grønnegård Christensen: Det tidløse ministerstyre
Torben Beck Jørgensen: Den offentlige sektor: Tro tjener med mange herrer
Erik Albæk: Ekspertvælde?
Peter Munk Christiansen: Det fælles bedste? Interesseorganisationer, folkestyre og korporatisme
Carsten Greve: Demokratiske udfordringer i den grå zone mellem offentligt og privat
Lykke Friis: EU og demokrati - den dobbelte nødvendighed


[Tilbage]