Folkets styre. Magt og ansvar i dansk politik

Folkets styre. Magt og ansvar i dansk politik er skrevet af Erik Damgaard, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Bogen er udkommet den 9. april 2003.

174 sider, 198 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Magtudredningens politiske baggrund var Folketingets bekymring for det danske folkestyres udvikling og aktuelle situation. Udviklingen beskrives i denne bog gennem en samlet analyse af de mange undersøgelser, der gennem årene er foretaget af de parlamentariske organer (Folketing og regering) og deres relationer til omverdenen. Undersøgelsen viser, at en række institutioner i den parlamentariske omverden har fået øget indflydelse i de seneste årtier, herunder massemedierne, domstolene, Nationalbanken, selvstændige statsvirksomheder og ikke mindst EU. Denne udvikling er imidlertid ikke speciel for Danmark, idet den også præger udviklingen i andre etablerede demokratier, som derfor må indstille sig på ændrede vilkår for demokratisk styre i fremtiden.

Inden for de således eksisterende rammer fungerer den politiske magt- og ansvarskæde imidlertid godt i Danmark. Folketinget er et meget stærkt parlament, ikke mindst på grund af den danske tradition for mindretalsregeringer. Dets største problem er den flere gange konstaterede uenighed mellem vælgerne og Folketingets partier om udviklingen i den europæiske integration. På mere konkrete punkter er der også stof til overvejelser af folkestyrets fremtid. Det gælder således mediernes rolle, selvstændige statslige virksomheder, EU-medlemskabet, anvendelsen af folkeafstemninger, rekrutteringen af folketingsmedlemmer, parlamentarismens virkemåde og udviklingen i forholdet mellem ministre og embedsmænd, herunder de såkaldte ”særlige rådgiveres” rolle.

Se pressemeddelelsen