Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002

Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002 er skrevet af Anette Borchorst, lektor ved Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet. Skriftet er udkommet den 8. december 2003.

152 sider, 110 kr.

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

I 1901 vedtog Rigsdagen fire ugers obligatorisk barselshvile for fabrikskvinder. Gennem de følgende 100 år blev orloven forlænget og kom til at gælde næsten alle kvinder på arbejdsmarkedet. Den økonomiske kompensation er også forbedret væsentligt. I 1983 fik fædre også orlovsrettigheder, og i 1997 fik de for første gang adgang til orlov uden moderen i to uger sidst i orloven. I 2002 blev orloven udvidet til et år.

Hvem og hvad har haft magten over beslutningerne gennem 100 års barselsorlovsforhandlinger? Har det betydning, hvordan man taler om politik, og hvilke konsekvenser har beslutningerne haft for forholdet mellem arbejdsliv og familieliv? Det er nogle af de spørgsmål, der besvares i dette skrift, hvor køn og beslutningsmagt er det overordnede fokus for analysen.

Det diskuteres også, hvorfor Danmark i 2002 afskaffede de to ugers øremærkede fædreorlov sidst i orloven med begrundelsen, at det var udtryk for tvang og formynderi. Det betegnes som et ligestillingsparadoks, at Danmark samtidig har den længste øremærkning af orloven til kvinder i Skandinavien. Et andet paradoks består i, at ligestilling afvises som et legitimt reguleringskriterium i beslutninger, der indgår i dansk ligestillingslovgivning.

 

Se pressemeddelelsen