Marked, erhvervsliv og stat. Dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv

af Per Boje & Morten Kallestrup, hhv. Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold og Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet. Bogen er udkommet den 10. februar 2004.

303 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Medierne beretter med mellemrum, at store virksomheder udnytter en markedsdominerende position. OECD har i de seneste år flere gange rejst kritik af, at den danske konkurrencelovgivning er for svag med det resultat, at det danske prisniveau er for højt til skade for forbrugerne. Inden for EU har Danmark været et af de sidste lande, der forlod det såkaldte kontrolprincip til fordel for det stærkere forbudsprincip. I et internationalt perspektiv har dansk erhvervsliv haft succes med længe at undgå at blive underlagt en stram offentlig konkurrenceregulering.  

I denne bog følges den danske konkurrenceregulering i det 20. århundrede. Det store erhvervsliv har bestandigt kæmpet for en lempelig konkurrencelovgivning. Det mislykkedes set over tid. Erhvervslivet har ganske vist bevaret en vis indflydelse i administrationen af konkurrencelovgivningen, men erhvervslivet har ikke haft politisk magt, som det har haft agt. Det har måttet bøje sig for de politiske partier, der har valgt at styrke forbrugernes interesser gennem en stadig strammere konkurrencelovgivning. I begyndelsen af århundredet havde erhvervslivet en stærkere position over for de borgerlige partier end i dag, hvor de politiske partier i langt højere grad appellerer til et bredt udsnit af vælgerne som forbrugere. Én af bogens konklusioner er, at det store erhvervsliv – set på baggrund af den danske konkurrencelovgivning – i dag står politisk svagere end tidligere.

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]