Artikler baseret på Magtudredningens projekter

Artikler i tidsskrifter og antologier
Arbejdspapirer

Artikler i tidsskrifter og antologier
 

Albæk, Erik, Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2003). "Experts in the Media. Researchers as Sources in Danish Daily Newspapers, 1961-2001". Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol. 80, No. 4, pp. 937-948.

Andersen, Peder og Frank Rasmussen (2003). "Globalisering og velfærdsstaten". Samfundsøkonomen, nr. 1, pp. 22-27.

Borchorst, Anette (2000). "Den danske børnepasningsmodel - kontinuitet og forandring". Arbejderhistorie 4, 55-69.

Borchorst, Anette (2002). "Modest Changes: Danish Child Care Policy in an Era of Restructuring", i Sonya Michel & Rianne Mahon (eds.). Child Care and Welfare State Restructuring: Choices and Challenges. Routledge (forthc.).

Borchorst, Anette (2002). "Længere barsel på den politiske dagsorden", pp. 101-114 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller. Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Christiansen, Peter Munk & Birgit Møller (2002). "På magtens tinder. Mørklægningsbørnenes elite", pp. 38-51 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Christiansen Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2004). "Agenter og ministre", pp. 224-243 i Jens Blom-Hansen, Asbjørn Sonne Nørgaard & Thomas Pallesen (red.). Politisk ukorrekt. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2004). "Velfærdsstaten i forhandlingsdemokratiets skygge", pp. 103-116 i Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen (red.). 13 udfordringer til den danske velfærdsstat. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Christiansen, Peter Munk & Niels Chr. Sidenius (2000). "Interesseorganisationerne", pp. 305-330 i Tim Knudsen (red.) Regering og embedsmænd. Om magt og demokrati i staten. Århus: Systime.

Damgaard, Erik (2001). "Folketingsudvalgenes kontrol med regering og ministre", pp. 89-116 i Gorm Toftegaard Nielsen (red.). Parlamentarismen - Hvem tog magten? Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Damgaard, Erik (2004). ”Developments in Danish Parliamentary Democracy: Accountability, Parties and External Constraints”, Scandinavian Political Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 115-131.

Goul Andersen, Jørgen (2002). "Coping with Long-Term Unemployment: Economic security, labour Market Integration and Well-being. Results from a  Danish Panel Study, 1994-1999." International Journal of Social Welfare, forthcoming July 2002.

Goul Andersen, Jørgen sammen med Jan Bendix Jensen (2002). "Different routes to improved employment in Europe", kap. 2 i Hedva Sarfati & Giuliano Bonoli, eds., Labour Market and Social Protection Reforms in international perspective: Parallel or converging tracks? London: Ashgate.

Goul Andersen, Jørgen (2002). "Velfærd uden skatter. Det danske velfærdsmirakel i 1990'erne", Politica,  34. årgang, nr. 1, pp. 5-23.

Goul Andersen, Jørgen & Knut Halvorsen (2002). "Unemployment, welfare policies and citizenship: Different paths in Western Europe’, pp.107-28  i Jørgen Goul Andersen & Per H.Jensen, eds., Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press.

Goul Andersen, Jørgen (2001). "Den økonomiske usikkerhed er det største problem . Nogle resultater fra en dansk panelundersøgelse af længerevarende ledige", pp. 57-80 i Jørgen Goul Andersen & Per H. Jensen, eds. Marginalisering, integration, velfærd. Aalborg: Aalborg University Press.

Goul Andersen, Jørgen (2001). "Change without Challenge? Welfare States, Social Construction of Challenge and Dynamics of Path Dependency" , pp.121-38 i Jochen Clasen, ed., What Future for Social Security? Debates and Reforms in National and Cross-national Perspectives. The Hague: Kluwer Law International.

Goul Andersen, Jørgen (2000). “ØMU’en og demokratiet - aspekter af det ‘demokratiske underskud’ i EU”, pp. 110-47 i Søren von Dosenrode, red., Danmark og ØMU’en. 1.Politiske Aspekter. Århus: Systime/Rådet for Europæisk Politik.

Goul Andersen, Jørgen (2000). “Nye EU-skillelinjer?”, pp.109-32 i Peter Kurrild-klitgaard, Lars Bille & Tom Bryder, red., Valg, vælgere og velfærdsstat. Festskrift til Hans Jørgen Nielsen. København: Forlaget Politiske Studier.

Hansen, Bernhard (2003). "Exit og loyalitet i politiske partier". Metode og data, nr. 88, pp. 12-30.

Hansen, Bernhard (2002). "Eurofili vs. euroskepsis i dansk partipolitik - hvilken rolle spiller partimedlemmernes holdninger?" Politologiske Studier, årgang 5, nr. 4, pp. 50-62.

Hoff, Jens (2001). "Folketingsmedlemmer i informationssamfundet". Politologiske studier, 4. årgang, nr. 4, pp. 24-35.

Hoff, Jens (2003). "Informationsteknologiens demokratiske potentialer: europæiske parlamentsmedlemmers holdninger til ny teknologi", pp. 141-170 i Kasper Lippert-Rasmussen (red.). Der må da være en grænse! Om holdninger til ny teknologi. København: Museum Tusculanum Forlag.

Hoff, Jens (2003). "MPs in the Network Society: Agenda-Setters or Puppets on a String?", pp. 227-239 i Ari Salminen (ed.). Governing Networks. EGPA Yearbook. Amsterdam: IOS Press.

Hoff, Jens (2004). "Politik, magt og demokrati i informationssamfundet", pp. 494-521 i Morten Kelstrup, Ove K. Pedersen & Ib Damgaard Petersen (red.). Politiske processer og strukturer i det 21. århundrede. København: Forlaget Politiske Studier.

Hoff, Jens (2004). ”Members of parliaments’ use of ICT in a comparative European perspective. Information Polity, Vol. 9, No. 1-2.

Hoff, Jens (2004). ”The democratic potentials of information technology. Attitudes of European MPs towards new technology”. Information Polity, Vol. 9, No. 1-2.  

Hoff, Jens, Karl Löfgren & Lars Torpe (2003). "The State We Are In: E-democracy in Denmark". Information Polity, 8, 1-2: 49-66.

Jørgensen, Torben Beck (2002). "Offentlige organisationer og demokrati. Kulturinstitutioner som illustration", pp. 147-161 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Jørgensen, Torben Beck (2000). "Offentlige værdier og offentlig organisering", pp. 99-112 i Finansministeriets debatbog: Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor. København: Administrationspolitiske småskrifter.

Jørgensen, Torben Beck (1999). "The Public Sector in an In-Between Time: Searching for New Public Values", Public Administration, vol. 77, no.3, 1999, pp. 565-584.

Knudsen, Tim (2002). "Finder der en særlig nordisk offentlighedstradition? Eller nøler Danmark?". Nordisk Administrativt Tidsskrift, 83. årgang, pp. 291-308.

Loftager, Jørn (2001). "Borgerrollen og det multikulturelle". I Ove Korsgaard (red.). Om personlig dannelse og samfundsdannelse. København: GAD's Forlag (under udgivelse).

Loftager, Jørn (2001). "Medborgarinkomst och deliberativ demokrati", pp. 195-220 i Nanna Kildal (red.), Den nya sociala frågan, Daidalos, Göteborg.

Marcussen, Martin (2000). "Internationalisering, Identitet og Idéer". I Tim Knudsen (red.). Regeringen og central administrationen. Århus: Systime.

Marcussen, Martin (2000). Globalization: A Third Way Gospel That Travels World Wide, paper Presented at the 41st ISA Conference, Los Angelses, CA 14.-18. April.

Marcussen, Martin & Mette Zølner (2000). "Etikkens internationalisering og den lokale tilpasning: OECD og Frankring som cases". I Anders Berg Sørensen (red.). Etik til debat. Værdier og etik i den offentlige forvaltning. København: DJØF, udgivelse i 2001.

Marcussen, Martin (2002). "OECD's demokratiske forpligtelse". Udenrigs, 57(2): 33-38.

Marcussen, Martin (2002). "OECD og idéerne". Universitetsavisen, 30(6): 14-15.

Marcussen, Martin (2003). "Idéer og magt", pp. 46-60 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Marcussen, Martin (2004). "OECD Soft Governance", in Ulrika Mörth (ed.). Soft Law in Governance and Regulation: An Interdisciplinary Analysis. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Marcussen, Martin (2004). "The OECD as Ideational Artist and Arbitrator: Reality or Dream?, in Bob Reinalda & Bertjan Verbeek (eds.). Decision-Making Within International Organizations. London: Routledge.

Marcussen, Martin (2004). "Multilateral Surveillance and the OECD: Playing the Idea-Game", pp. 13-31 in Klaus Armingeon & Michelle Beyeler (eds.). The OECD and European Welfare States. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Marcussen, Martin med Jarle Trondal & Frode Veggeland (2004). "International Executives - Transforming Bureaucracies or Westphalian Orders?" European Integration online Papers (EIoP), 8(4). http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-004a.htm.

Marcussen, Martin (2005). "OECD as the Nanny of Democratic Governance in Central and Eastern Europe", in Trine Flockhart (ed.). Socialising Democratic Norms: The Role of International Organisations for the Construction of Europe. Palgrave, udkast.

Martin, Cathie Jo (2004). "Corporatism from the Firm Perspective: Employers and Social Policy in Denmark and Britain". British Journal of Political Science, 34.

Mouritzen, Hans (2002). "Denmark: The Reluctant Globaliser?", pp. 65-92 i Bertel Heurlin & Hans Mouritzen (red.).  Danish Foreign Policy Eyarbook 2002. København: DUPI.

Nørgaard, Asbjørn Sonne & Thomas Pallesen (2003). "Governing Structures and Structured Governing: Local Political Control of Public Services in Denmark". Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 13, No. 4, pp. 543-561.

Pedersen, Karina (2003). Party Membership Linkage. The Danish Case. København: Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Ph.d. serie nr. 2003/1.

Pedersen, Karina, Lars Bille, Roger Buch, Jørgen Elklit, Bernhard Hansen & Hans Jørgen Nielsen (2004). ”Sleeping or Active Partners? Danish Party Members at the Turn of the Millennium”, Party Politics, Vol. 10, No. 4, pp. 367-382.

Mogens N. Pedersen (2004). "Journalister i folketingssalen - redaktørernes og journalisternes indmarch og udmarch", pp. 148-159 i Anker Brink Lund, Janne Normann & Anders Klostergaard Petersen (red.). Kære samfund - en debatbog i anledning af Jørn Henrik Petersen 60 års fødselsdag. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Pedersen, Mogens N., Ulrik Kjær & Kjell A. Eliassen (2004). "Institutions matter - even in the long run. On representation, residence requirements, and parachutage in Norway and Denmark". Tidsskriftet for samfunnsforskning, 45, 2: 337-354.

Pedersen, Mogens N., Ulrik Kjær & Kjell A. Eliassen (2004). "Institutions matter - even in the long run. On representation, residence requirements, and parachutage in Norway and Denmark". I Hanne Marthe Narud & Anne Krogstad (eds.). Elections, parties and political representation - Festschrift for Professor Henry Valen's 80th anniversary. Oslo: Scandinavian University Press.

Phillips, Louise and Kim Schrøder (1999). "Mediatised politics: Political discourses and the media in contemporary Danish democracy. A project outline". The Nordicom Review, 1999, vol. 20, no. 2 and Nordicom Information, 1999, 21, 4.

Schwartz, Jonathan M. (2000). "Blessing the water the Macedonian way: Improvisations of identity in diaspora and in the homeland", pp. 104-121 i Jane K. Cowan (red.). Macedonia. The Politics of Identity and Difference. London: Pluto Press.

Schwartz, Jonathan (2001). "Low profile diasporas?. Ethnic communities from the Republic of Macedonia in Copenhagen", pp. 141-165 i Maja Povrzanovic Frykman. Beyond Integration. Challenges of belonging in diaspora and exile. Lund: Nordic Amademic Press.

Skjeie, Hege & Anette Borchorst (2003). "Changing the Patterns of Gender and Power in Society". NIKK magasin, nr. 3, pp. 5-9.

Togeby, Lise (1999). "Immigrants at the Polls: Immigrant and Refugee Participations in Danish Local Elections". I Beukel, Erik, Kurt Klaudi Klausen & Poul Erik Mouritzen (eds.). Elites, Parties and Democracy. Festschrift for Professor Mogens N. Pedersen, pp. 297-320. Odense: Odense University Press.

Togeby, Lise (2000). "Kan kvinder også stemme? Om politisk mobilisering af de etniske minoriteters kvinder". I Peter Kurrild-Klitgaard m.fl. (red.). Valg, vælgere og velfærdsstat. Festskrift til Hans Jørgen Nielsen, pp. 159-196. København: Forlaget Politiske Studier.

Togeby, Lise (2000). "Kvinderne mobiliserer - Etniske minoriteters deltagelse i det politiske liv", pp. 71-76 i Diana Madsen & Ulla Graumann (red.). Nyt land - nye roller. Køn i bevægelse blandt etniske minoriteter. København: Ligestillingsafdelingen.

Togeby, Lise (2000). "De etniske minoriteters politiske deltagelse". Social Forskning, december 2000, pp. 78-85.

Lise Togeby, Peter Munk Christiansen og Erik Albæk (2002). "Forskerne i medierne". Magasinet Humaniora, nr. 3, pp. 8-11.

Torfing, Jacob (2000). Towards a Schumpeterian Workfare Postnatonal Regime? - a framework for analysing the changing face of Danish labour-market policy. Aalborg: CARMA. Arbejdstekst nr. 4.

Torfing, Jacob (2001). "Path-Dependent Danish Welfare Reforms: The Contribution of the New Institutionalisms to Understanding Evolutionary Change". Scandinavian Political Studies, vol. 24, no. 4, pp. 277-309.

Torfing, Jacob (2002). "Aktivering, netværksstyring og terapeutiske reguleringsmåder". Samfundsøkonomen, nr. 7, pp. 33-40.

Torfing, Jacob (2003). "Den stille revolution i velfærdsstaten: fra forsørgelse og hierarki til aktivering og netværksstyring", i Madsen & Pedersen (red). Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken. København: SFI.

Vallgårda, Signild (2000). "Folkesundhed på svensk". Ugeskrift for læger, 2000; 162: 960-63.
Vallgårda, Signild (2000). "Folkesundhed på engelsk". Ugeskrift for læger, 2000; 162: 2366-69.
Vallgårda, Signild (2000). "Folkesundhed på norsk: magt og sundhed". Ugeskrift for læger, 2000; 162: 3100-03

Vallgårda, Signild (2000). "Utopi och nytta. Historisk forskning om att förebygga sjukdom". I Qvarsell R, Torell U. red. Humansitisk hälsoforskning - en forskningsöversikt. Linköping: Studies on health and society, s. 127-148

Vallgårda, Signild (2000). "Om at styre menneskers liv. Danske myndigheders tiltag for at reducere sygelighed og dødelighed 1750-2000". Tidsskrift for sygeplejeforskning, 2000; 16/2: 9-27

Vallgårda, Signild (2001). "Det goda livet och det goda samhället. Styrning i folkhälsopolitiken eller hur välfärdsstaten söker forma människor", pp. 90-107 i Hilda Rømer Christensen m.fl. (red). Frihed, lighed og tryghed. Velfærdspolitik i Norden. Århus: Jysk Selskab for Historie.

Vallgårda, Signild (2001). "Et program for folkesundheden og velfærdsstaten". Ugeskrift for læger, 2001; 163: 326-329.

Vallgårda, Signild (2001). "Governing people's lives. Strategies for improving the health of the nations in England, Denmark, Norway and Sweden", European Journal of Public Health, 2001, 11: 386-392.

Vallgårda, Signild (2002). "Styring gennem frihed. Magtudøvelse i folkesundhedens navn", pp. 115-131 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Vallgårda, Signild (2002). "Social ulighed i sundhed som politisk problem", pp. 77-88 i Uffe Juul Jensen & Christian T. Lystbæk (red.). Humaniora og Sundhedsvidenskab. Århus: Forlaget Philosophia.

Vallgårda, Signild (2002). "Finsk folkesundhed". Ugeskrift for læger, 164: 1700-02.

Vallgårda, Signild (2003). "Den svenske regerings mål for folkesundheden". Ugeskrift for læger 165/6, 3. februar.

Vallgårda, Signild (2004). "Social ulighed i sundhed - hvad er problemet?". Ugeskrift for læger 166/7, 9. februar.

Vallgårda, Signild (2004). "Tvang eller frivillighed: om aids-lovgivning i Danmark og Sverige". magasinet Humaniora, februar.

Vedsted-Hansen, Jens (2004). "Menneskerettigheder som politiseret ret eller retliggjort politik? Politica, 36, 1, pp. 41-54.

Arbejdspapirer
Bille, Lars & Karina Pedersen (2002). Danish Party Members: Sleeping or Active Partners? Paper presented at The Cartel-party and Beyond: Party and Party System Change Between Two Centuries, Pisa, March 20th-21st, 2002.

Christensen, Jørgen Grønnegård (2002). Responsive, Efficient, and Fair: Competing Models for the Provision of Welfare Services. Paper prepared for the workshop on The Welfare State: Pros and Cons, ECPR Joint Sessions of Workshops, Turin, March 2002.

Damgaard, Erik (2000). Representation, delegation and parliamentary control, paper prepared for the workshop on "Parliamentary control of the executive", ECPR Joint Sessions of Workshops, Copenhagen, April 14-19, 2000.

Goul Andersen, Jørgen (2001) Citizenship, marginalisation and political participation. Outline of an empirically oriented approach. Paper presented at COST A13 Conference on Social Policy, marginalisation and Citizenship, Aalborg University Nov.1-4, 2001.

Goul Andersen, Jørgen (2001) Coping with Long-Term Unemployment: Economic security, labour Market Integration and Well-being. Results from a  Danish Panel Study, 1994-1999. Paper prepared for ESF/EURESCO Conference Labour Market Change, Unemployment and Citizenship in Europe, Helsinki, 20-25.April, 2001.

Goul Andersen, Jørgen &  Tobiasen, Mette (2001). Political Consumers and Political Investors: When Economic Agents Become Political. Paper prepared for “International Seminar on Political Consumerism”. 31 May – 3 June 2001, Stockholm, Sweden.

Goul Andersen, Jørgen (2001). Medborgerskab, velfærdsstat og politisk deltagelse. En empirisk approach i teoretisk perspektiv. Paper presented at copnference for the Norwegian and Danish Political Power and Democracy Projects,  Vedbæk, 23-24.august 2001. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet.

Torpe, Lars and Goul Andersen, Jørgen (2001). Hvilken type demokrati - ‘tilskuerdemokrati’, ‘deltagerdemokrati’ eller ‘deliberativt demokrati’? Betydning, varianter og relevans. Paper presented at conference: ‘Deliberation som revitalisering af demokratiet’, LOS-Senteret, Bergen, 26.27.feb.2001.

Goul Andersen, Jørgen (2001). Work and Citizenship: Unemployment and unemployment policies in Denmark, 1980-1999. Proceedings from Research symposion on Social Democracy in a Post-Industrial World, Tokai University European Center, Vedbæk, Sep.23-24, 1999.

Goul Andersen, Jørgen with Jensen, Jan Bendix (2000). Unemployment and Unemployment Policies in Europe. Paper presented at ISSA/ETUI Round Table on Labour Market vs. Social Protection, Brussels, 21-22 Nov, 2000.

Goul Andersen, Jørgen & Torpe, Lars (2000). The Concept of ‘Spectator Democracy’. Meaning and Measurement. Paper presented at the research seminar ‘Democracy in Scotland and Scandinavia: Towards Spectator Democracy?”. 28-29.oct.2000, Lysebu, Oslo. Working Paper 2000:7, Dep. of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University.

Goul Andersen, Jørgen (2000). Change without Challenge? Welfare States, Social Construction of Challenge and Dynamics of Path Dependency. Paper Prepared for  Conference: What Future for Social Security? Cross-national and Multi-disciplinary perspectives 15-17 June 2000, University of Stirling CCWS Working Paper 14/2000.

Goul Andersen, Jørgen (1999). EU og det demokratiske medborgerskab. Nogle aspekter af det demokratiske underskud i EU: Institutioner og politisk kultur. Paper presented at NOPSA Congress, Uppsala, 19-21.aug.1999.

Heidar, Knut & Karina Pedersen (2003). "The integration of gender in Nordic party politics". Paper presented at the Nordic Part Member Research Seminar, Rosendal, Norway June 13-15, 2003 and IPSA World Congress, Durban, South Africa June 29-July 4, 2003..

Jørgensen, Torben Beck og Barry Bozeman (2000). Public values lost? Comparing cases on contracting out from Denmark and The United States. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Arbejdspapir 2000/8.

Marcussen, Martin (2000). Globalization: A Third Way Gospel That Travels World Wide, paper Presented at the 41st ISA Conference, Los Angelses, CA 14.-18. April 2000.

Pallesen, Thomas (2004). "A Political Perspective on Contracting Out: The Politics of Good Times. Experiences from Danish Local Governments". Governance, Vol. 17, No. 4, pp. 573-588.

Pedersen, Karina (2002). Does the Ageing of Political Parties Make a Difference? The Danish Case. Paper presented at the workshop "The Politicals of Ageing" at ECPR Joint Session of Workshops in Turin, March 22nd - 27th 2002.

Pedersen, Karina (2002). Driving a Populist Party: The Danish People's Party. Paper presented at "Populism in Scandinavia: Left, right, local. A joint workshop of the Nordic History Group and the Politcal Studies Association's Scandinavian Politics Specialist Group. University College, London, April 12th 2002.

Pedersen, Karina (2002). Internal Party Membership Linkage: The Danish Case. Paper presented at XIII congress in Nordic Political Science Associaltion, NOPSA, Aalborg, August 15th - 17th 2002.

Pedersen, Karina  (2003). "Fiery Souls and Village Fools. Danish Party Membership Linkage". Paper presented at IPSA World Congress, Durban, South Africa, June 29-July 4, 2003.

Pedersen, Karina (2003). "New Technology in the Party Internal Arena: The Danish Case". København: Institut for Statskundskab. Arbejdspapir 2003/02.

Pedersen, Karina  (2003). "Party Membership Linkage: Plugged or Unplugged? The application of new information and communication technology within Danish political parties". Paper presented at section 38-16 'Advocacy and the Internet: Political Parties and Political Movements' at the 2003 Annual Meeting of the American Political Science Association in Philadelphia, August 28-31, 2003.

Pedersen, Karina & Jo Saglie (2003). New Technology in Ageing Parties: Internet Use among Danish and Norwegian Party Members. Paper presented at the workshop 'The Changing Media and Civil Society' at ECPR Joint Sessions of Workshops, Edinburgh, 28 March - 2 April 2003.

Pedersen, Karina & Jo Saglie (2003). New Technology in Ageing Parties: Internet Use among Danish and Norwegian Party Members. Paper presented at the Nordic Party Member Research Seminar, Rosendal, Norway, June 13 - 15, 2003.

Pedersen, Karina (2003). The Greenness of Danish Party Membership Linkage. "Mirror, mirror on the wall, who's the greenest of them all?". Paper presented at the workshop 'European Green Party Members: Analysing Political Behaviour' at ECPR Joint Sessions of Workshops, Edinburgh, 28 March - 2 April 2003.

Riis, Peter og David Munis Zepernick (2000). EU: En udfordring til dansk politik - og et forsøg på at tage handsken op. DUPI, Working Paper 2000/8.

Schrøder, Kim Christian & Louise Phillips (2001). Trafficking in politics: a discourse analysis of national and regional TV coverage of transport policy. Paper for Working Group 10, The Sociology and Aesthetics of News, The 15th Nordic Conference on Media and Communication Research, Reykjavik 10-13 August 2001.

Schrøder, Kim Christian & Louise Phillips (2002). Transport, politics and everyday life: a preliminary analysis of media and audience discourse. Paper for the Copenhagen Conference of the European Science Foundation's Changing Media - Changing Europe, 18-21 April 2002.


[Tilbage]