Bevægelser i demokrati
Foreninger og kollektive aktioner i Danmark

Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark er redigeret af Flemming Mikkelsen, som er forskningslektor ved Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID), Aalborg Universitet. Bogen er udkommet fredag d. 14. juni 2002.

247 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Sociale bevægelser og foreninger har spillet en afgørende rolle for udviklingen i de europæiske demokratier, ikke mindst i Danmark. Denne bog lægger vægten på sociale bevægelser og på forholdet mellem sociale bevægelser og foreninger i et samfund i forandring. Den belyser bevægelsernes og foreningernes evne til at opfange og udtrykke interesser og konflikter, konflikternes fredelige eller voldelige karakter, og almindelige borgeres muligheder for at finde sammen og gøre deres indflydelse gældende.

Bogen kommer vidt omkring. Den præsenterer nye teorier og metoder, og diskuterer forholdet mellem det etablerede politiske system og de sociale bevægelser: Er der tale om stærke uforenelige modsætninger eller om samarbejde? Er bevægelserne nødvendige for at marginaliserede grupper og nye samfundsproblemer kan vinde indpas i den demokratiske beslutningsproces? Er foreningerne tilstrækkeligt rustet til at give et kvalificeret modspil til staten og markedet? Bogen giver ikke noget entydigt svar på disse spørgsmål, men viser, at sociale bevægelser og foreninger bidrager til at smidiggøre demokratiet og i længden gør det mere modstandsdygtigt over for antidemokratiske strømninger.

Indhold

Flemming Mikkelsen. Indledning

Flemming Mikkelsen. Protestaktioner og sociale bevægelser i Europa efter 2. Verdenskrig – teoretiske og empiriske aspekter

Flemming Mikkelsen. Kollektive aktioner og politiske bevægelser i Danmark efter 2. Verdenskrig

Søren Hein Rasmussen. Græsrødder, partier og demokrati

René Karpantschof og Flemming Mikkelsen. Fra slumstormere til autonome – husbesættelse, ungdom og social protest i Danmark 1965-2001

Bolette Christensen. Selvorganisering og demokratisk netværkskultur

Niels Nørgaard Kristensen. Kampen om Fedtebrødet – Når værtshusrødder danner politisk front

 

Mustafa Hussain. Etniske minoriteters politiske organisering i Danmark

 

Jørn Hansen. Fra ”enten-eller” til ”zweiströmigkeit” – Idrætsforeningerne i det tyske og danske mindretal i Nord- og Sydslesvig fra 1939 til i dag

Jørgen Goul Andersen. Danskernes deltagelse i foreningsliv og græsrodsbevægelser 1979-2000

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]