Den fjerde statsmagt?
Kommunernes Landsforening i dansk politik

Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik er skrevet af Jens Blom-Hansen, som er lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Bogen er udkommet den 13. august 2002.

276 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Som interesseorganisation for landets 273 primærkommuner er Kommunernes Landsforening en magtfuld aktør i dansk politik. Regeringen og Folketinget tager ikke mange beslutninger om kommunale forhold uden at tage KL med på råd. På grund af den offentlige sektors decentrale struktur er KL involveret i mange spørgsmål i dansk politik. Og KL er en af landets største arbejdsgiverorganisationer. KL ledes af folkevalgte kommunalpolitikere, hvilket giver en særlig demokratisk legitimitet. KL udgør kort sagt en interesseorganisation, som indtager en særlig position i det politiske system.

KL karakteriseres ofte som en politisk institution på linie med Folketinget, regeringen og domstolene. Men er KL den fjerde statsmagt? Bogen udgør den første systematiske undersøgelse af KL’s indflydelse i det politiske system. Den belyser dels forholdet mellem landets kommuner og KL, dels samspillet mellem KL og regeringen, Folketinget og de kommunale personaleorganisationer.

Bogen bekræfter, at KL har stor politisk indflydelse, men viser også, at der er grænser for indflydelsen. Når KL har en enig medlemskreds i ryggen, og når kommunernes interesser kan forfølges på både regerings-, folketings- og overenskomstarenaen, er KL en nøglespiller i det politiske system.

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]