Magtudredningens bevilling: Anvendelse
Økonomien er gjort op pr. 12. oktober 2003
 

Forbrug af Magtudredningens bevilling, mio. kr.1

Projektudgifter (forskningsbevillinger)2

26,0

 

Bøger og skrifter2

3,6

 

Løn, forskningsledelsen3

14,6

 

Sekretariat, daglig drift, rejser og møder mv.3

5,0

 

Konferencer2

0,8

 

I alt

50,0

 

1.   Omtrentlige tal, da alle konti ikke er afsluttede. Overhead til universiteterne og andre
værtsinstitutioner udgør i alt kr. 6,8 mio.

2.   Inklusive 20 pct. overhead til universiteterne og andre værtsinstitutioner for de fleste beløb.

3.   Inklusive 20 pct. overhead til universiteter og andre værtsinstitutioner.
 

Fordeling af projekter, bevillinger og publikationer
Fordelingen er i procent

 

Projekter2

Bevillinger1 2

Publikationer3

Mænd

79

66

75

Kvinder

21

33

25

Statskundskab

71

71

71

Andre samfundsvidenskaber

13

12

15

Humaniora

16

17

14

Københavns Universitet

27

28

23

Aarhus Universitet

23

18

28

Aalborg Universitet

18

28

22

Syddansk Universitet

8

5

8

RUC

5

7

4

Andet, Danmark

12

11

10

Udlandet

7

3

5

N

74

26 mio. kr.

85

1. Ikke alle projektkonti er afsluttede, men afvigelserne fra det her viste vil blive minimale.
2. Efter bevillingshavere.
3. Efter forfattere til monografier og redaktører til antologier.