Magten over livet: Forebyggelsespolitikken i Danmark og Sverige i det 20. århundrede

Projektansvarlig: Signild Vallgårda, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Projektperiode: 1. juli 1999 - 30. september 2003

Kort projektbeskrivelse:
Målet med projektet, som er tilrettelagt som en historisk-komparativ undersøgelse, er at undersøge den magtudøvelse, som består i at myndigheder og andre autoriteter søger at påvirke borgernes adfærd med henblik på at mindske deres sygelighed.

To spørgsmål skal undersøges:

  1. Med hvilke begrundelser og motiver er påvirkningen udøvet? Dvs. en analyse af diskursen om forebyggelse
  2. Med hvilke midler gennemførtes den? En analyse af magtens mikrofysik.

Målet er at studere ændringer over tid og forskelle mellem de to lande. Kildematerialet vil være både den politiske debat, betænkninger og andre udmeldinger samt det materiale, der blev brugt for at påvirke/ændre borgernes adfærd.

Publikationer fra projektet:
Vallgårda, Signild (2000). "Folkesundhed på svensk". Ugeskrift for læger, 2000; 162: 960:63.

Vallgårda, Signild (2000). "Folkesundhed på engelsk". Ugeskrift for læger, 2000; 162: 2366-69.

Vallgårda, Signild (2000). "Folkesundhed på norsk: magt og sundhed". Ugeskrift for læger, 2000; 162: 3100-03

Vallgårda, Signild (2000). "Utopi och nytta. Historisk forskning om att förebygga sjukdom". I Qvarsell R, Torell U. red. Humansitisk hälsoforskning - en forskningsöversikt. Linköping: Studies on health and society, s. 127-148

Vallgårda, Signild (2000). "Om at styre menneskers liv. Danske myndigheders tiltag for at reducere sygelighed og dødelighed 1750-2000". Tidsskrift for sygeplejeforskning, 2000; 16/2: 9-27

Vallgårda, Signild (2001). "Det goda livet och det goda samhället. Styrning i folkhälsopolitiken eller hur välfärdsstaten söker forma människor", pp. 90-107 i Hilda Rømer Christensen m.fl. (red). Frihed, lighed og tryghed. Velfærdspolitik i Norden. Århus: Jysk Selskab for Historie

Vallgårda, Signild (2001). "Et program for folkesundheden og velfærdsstaten". Ugeskrift for læger, 2001; 163: 326-329.

Vallgårda, Signild (2001). "Governing people's lives. Strategies for improving the health of the nations in England, Denmark, Norway and Sweden", European Journal of Public Health, 2001, 11: 386-392.

Vallgårda, Signild (2002). "Styring gennem frihed. Magtudøvelse i folkesundhedens navn", pp. 115-131 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Vallgårda, Signild (2002). "Social ulighed i sundhed som politisk problem", pp. 77-88 i Uffe Juul Jensen & Christian T. Lystbæk (red.). Humaniora og Sundhedsvidenskab. Århus: Forlaget Philosophia.

Vallgårda Signild (2002). "Finsk folkesundhed". Ugeskrift for læger, 164: 1700-02.

Vallggårda, Signild (2003). "Den svenske regerings mål for folkesundheden". Ugeskrift for læger 165/6, 3. februar 2003.

Vallgårda, Signild  (2003). Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]