Magten over livet: Forebyggelsespolitikken i Danmark og Sverige i det 20. århundrede

Projektansvarlig: Iben Andersen Nexø, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Projektperiode: 1. oktober 1999 - 30. september 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektet vil i et længere historisk perspektiv med afsæt i dansk abortlovgivning og debatten herom søge at belyse kampene – og udfaldet heraf – mellem forskellige og skiftende normative grundlag for anerkendelse eller afvisning af provokeret abort som legitimt indgreb indenfor det offentlige sundhedsvæsen.

I projektet illustreres magtprocesserne på området i to perspektiver, begge med fokus på forandringer igennem perioden:

I den praktiske analyse indgår disse to perspektiver som gensidigt supplerende blik på et omfattende og forskelligartet materiale, herunder selve lovteksterne, Folketingets behandlinger, kommissions- og udvalgsbetænkninger samt arkivalier fra samme og fra involverede aktørgrupper (partier, eksperter, organisationer etc.).

Formålet er med analysen af dette specifikke område at bidrage til en forståelse af diskursive magtprocessers betydning i udformningen af retningslinier for det offentlige sundhedsvæsen virke – og i bredere forstand tilbyde et perspektiv på magtprocesser bag den konkrete udfoldelse af et universelt velfærdsbegreb.


[Tilbage]