Torben Beck Jørgensen: Udvalgte publikationer efter 1990

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda. Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda. Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater. Århus: Aarhus Magtudredningen, 2003.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda. Power and Democracy in Denmark. Conclusions. Århus: Magtudredningen, 2003.

Torben Beck Jørgensen (red.). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Torben Beck Jørgensen. "Værdier og den offentlige sektor", pp. 11-38 i Torben Beck Jørgensen (red.). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Torben Beck Jørgensen & Barry Bozeman. "Det offentlige værdiunivers. Dets bestanddele, struktur og afgrænsning", pp. 39-62 i Torben Beck Jørgensen (red.). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Torben Beck Jørgensen. "Værdier i harmoni, konflikt og forandring", pp. 63-80 i Torben Beck Jørgensen (red.). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Gitte Lindermann & Torben Beck Jørgensen. "På besøg: typiske offentlige organisationer og deres værdier", pp. 166-198 i Torben Beck Jørgensen (red.). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Torben Beck Jørgensen, Barry Bozeman & Ditte Maja Simonsen. "Tabte offentlige værdier? Hvad man taler om i udliciteringsdebatter", pp. 219-239 i Torben Beck Jørgensen (red.). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Torben Beck Jørgensen. "Konturerne af en offentlig identitet. Varige og foranderlige træk", pp. 240-260 i Torben Beck Jørgensen (red.). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Torben Beck Jørgensen. "Offentlige organisationer og demokrati. Kulturinstitutioner som illustration", pp. 147-161 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002.

Torben Beck Jørgensen & Kurt Klaudi Klausen (red.) Territorial dynamik. Streger på landkort - billeder i vore hoveder. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 2002.

Marianne Antonsen og Torben Beck Jørgensen (red.). Forandringer i teori og praksis - skiftende billeder fra den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000.

Torben Beck Jørgensen, "Offentlige værdier og offentlig organisering", i Finansministeriets debatbog: Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor. København: Administrationspolitiske småskrifter, 2000, pp. 99 - 112.

Torben Beck Jørgensen, "The Public Sector in an In-Between Time: Searching for New Public Values", Public Administration, vol. 77, no.3, 1999, pp. 565-584.

Torben Beck Jørgensen, "Between Anglo-Saxon behavioralism and continental law: Scandinavian Public Administration", in Walter J.M. Kickert & Richard J. Stillman, II (eds): The Modern State and its Study: New Administrative Sciences in a Changing Europe and United States. United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 1999, pp. 179 - 197.

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag. 1999.

Torben Beck Jørgensen. "Den offentlige sektor: Tro tjener med mange herrer", i Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag. 1999.

Marianne Antonsen, Hanne Foss Hansen, Torben Beck Jørgensen og Preben Melander. "Public Organizations, Multiple Constituencies and Governance". Public Administration, vol. 76, pp. 499-518. 1998.

Marianne Antonsen og Torben Beck Jørgensen. "Offentlige etos og offentlige organisationer". Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 79, nr. 2, pp. 178-201. 1998.

Marianne Antonsen og Torben Beck Jørgensen, "The 'Publicness' of Public Organizations", Public Administration, vol.75, no.2, 1997, 337-357.

Torben Beck Jørgensen, "Midt i en mellemtid - en moralsk epistel", i E. Johnsen & S. Hildebrandt (red): Ledelse’97. København: Børsen, 1997, 263-274.

Torben Beck Jørgensen, "Dansk forvaltningspolitik: Mellem Skylla og Karybdis", Forvaltningspolitisk Debat, nr.1, 1996.

Marianne Antonsen, Hanne Foss Hansen, Torben Beck Jørgensen og Preben Melander, "Offentlige organisationer mellem politik og produktion", Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr.1, 1996, pp.5-36.

Torben Beck Jørgensen, "Rescuing Public Service: On the Tasks of Public Organizations", in H. Hill, H. Klages & E. Löffler (eds): Quality, Innovation and Measurement in the Public Sector. Frankfurt: Peter Lang, 1996, pp.161-182.

Torben Beck Jørgensen, Gunnar Gjelstrup, Henrik P. Olsen, Karina Sehested og Bent Thaarup, Den offentlige sektor: Fra nutidens vilkår til fremtidens muligheder. København: Projekt Offentlig Sektor, 1996.

Torben Beck Jørgensen og Walter Kickert, "Conclusion and discussion: mamagement, policy politics and public values", International Review of Administrative Sciences, vol.61, no.4, 1995, pp.577-586.

Claus-Arne Hansen og Torben Beck Jørgensen, "Agencification and de-agencification in Danish central government: contradictory developments - or is there an underlying logic?", International Review of Administrative Sciences, vol. 61, no. 4, 1995, pp.549-563.

Torben Beck Jørgensen og Walter Kickert, "Introduction: managerial reform trends in Western Europe", International Review of Administrative Sciences, vol.61, no.4, 1995, pp.499-510.

Torben Beck Jørgensen, "Hvor gik forvaltningspolitikken hen, da den gik ud?", i Per Lægreid & Ove K. Pedersen (red): Nordiske forvaltningsreformer. København: Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag, 1995, pp.117-137.

Torben Beck Jørgensen, "Et differentieret syn på politikere og embedsmænd", i Jens Peter Christensen, Tim Knudsen og Ditlev Tamm: Politikere og embedsmænd. København: Projekt Offentlig Sektor - Vikår og Fremtid, 1995, pp.103-111.

Torben Beck Jørgensen, "The New Public Capitalism: Reflections on Modern Reform Ideas" in H. Hill & H. Klages (eds.): Reform in Public Administration in Europe. Frankfurt: Peter Lang, 1995, pp.35-44.

Torben Beck Jørgensen, "Uvirkelighed og uvirksomhed. Skønlitterære billeder af centraladministrationen gennem 100 år", in K.P. Pedersen, Grethe Ilsøe & Ditlev Tamm (eds): På given foranledning. En antologi om dansk forvaltningskultur. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1995.

Torben Beck Jørgensen, "Offentlige organisationers opgaver", Politica, vol.26, nr.3, 1994, pp.286-298.

Torben Beck Jørgensen, "The Gioconda Smile of the Authorities: An Essay on Fictional Pictures of Public Administration and Citizens" in Barbara Czarniawska-Joerges & Pierre Guillet de Monthoux (eds): Good Novels, Better Management. Reading Organizational Realities. Chur: Harwood Academic Publishers, 1994, pp.267-303.

Torben Beck Jørgensen, "Administrationspolitik: indhold, form og institutionalisering" i M. Ibsen, P. Lorentz Nielsen & B. Schou (red): Folkestyre og Forvaltning. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994, pp. 107-118.

Torben Beck Jørgensen, "Public resource allocation", in Kjell A. Eliassen & Jan Kooiman (eds): Managing Public Organizations - Lessons from Contemporary European Experience. London: Sage, 1993.

Torben Beck Jørgensen, "Modes of Governance and Administrative Change" in Jan Kooiman (ed): Modern Governance. New Government-Society Interactions. London: Sage, 1993, pp.219-232.

Torben Beck Jørgensen, Udgiftspolitik og budgetlægning. Herning: Systime, 1993. Medforfatter.

Torben Beck Jørgensen og Hanne Nexø Jensen, "Moderne myndigheder? Generel profil af danske direktorater, styrelser og statslige institutioner", Nordisk Administrativt Tidsskrift, no.2, 1992, pp.103-129.

Torben Beck Jørgensen og Preben Melander (red.), Livet i offentlige organisationer. Institutionsdrift i spændingsfeltet mellem stat, profession og marked. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992.

Torben Beck Jørgensen, "Theory of Public Organisations - Demands and Possibilities of Development" in Tim Knudsen (ed): Welfare Administration in Denmark. Copenhagen: University of Copenhagen, 1991.

Torben Beck Jørgensen, "Offentlig organisationsteori - krav og udviklingsmuligheder", in Peter Bogason (ed): Nyere tendenser i politologien: stat og forvaltning. København: Forlaget Politiske Studier, 1990, pp.55-80.

Torben Beck Jørgensen, "Den heterogene stat og administrationspolitik", Nordisk Administrativt Tidsskrift , no.3, 1990, pp.268-287.

[Lise Togeby] [Peter  Munk Christiansen] [Jørgen Goul Andersen]
[Torben Beck Jørgensen] [Signild Vallgårda]