Torben Beck Jørgensen
Professor i forvaltning og organisation ved Institut for Statskundskab,
Københavns Universitet

 

Cand.merc. 1972, ph.d. 1981, Tietgenprisen 1981.

 

Forskningsassistent på Institut for Ledelsesforskning ved Handelshøjskolen (1972-73), fuldmægtig i Finansministeriet (1974-77), seniorstipendiat på Institut for Organisation og Arbejdssociologi ved Handelshøjskolen (1978-82), konsulent på Lederuddannelsen ved Danmarks Forvaltningshøjskole (1983-84), lektor på Institut for Organisation og Arbejdssociologi ved Handelshøjskolen (1984-87). Professor, Københavns Universitet 1987, Ph.d.-studieleder (1993-1996)

 

Forskningsophold ved Stanford University (1973-74), University of York (1990), University of Georgia (1996-1997).

 

Leder af Projekt om Offentlig Organisation og Ledelse (1986-92). Medinitiativtager til oprettelsen af Center for Offentlig Organisation og Styring i 1987 og medlem af styregruppen (1987-93). Formand for styregruppen vedr. projektet "Offentlig Sektor - Vilkår og Fremtid", finansieret af DJØF (1994-96). Leder af Projekt om Forvaltningens Institutionelle Udvikling under Demokratiprojektet (fra 1996).

 

 

Forskningsinteresser

Offentlige organisationers styrings-, ledelses-, og produktionsforhold; offentlig organisationsteori; udgiftspolitik og ressourceallokering; forvaltningsreformer; ledelse, forvaltning og borgere i skønlitteratur og film; kvalitative metoder, herunder organisationsfotografering.

 

 

Seneste publikationer

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater. Århus: Aarhus Magtudredningen.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Power and Democracy in Denmark. Conclusions. Århus: Magtudredningen.

Torben Beck Jørgensen (red.)(2003). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Torben Beck Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen (red.)(2002). Territorial dynamik. Streger på landkort - billeder i vore hoveder. Århus: Århus Universitetsforlag.

Marianne Antonsen og Torben Beck Jørgensen (red.)(2000). Forandringer i teori og praksis - skiftende billeder fra den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.)(1999). Den demokratiske udfordring. København: Reitzels Forlag.