Forskningsledelsen
Curriculum Vitae


Lise Togeby

Professor, dr.scient.pol.

Institut for Statskundskab

Aarhus Universitet

Universitetsparken

8000 Århus C

Tlf. 89 42 12 69

E-mail: ltogeby@ps.au.dk

 

Lise Togeby er formand for Magtudredningens forskningsledelse.

I 1966 blev hun cand.scient.pol. – og i 1994 professor i politisk sociologi ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Hendes interesser er begreberne magt og demokrati: Politisk deltagelse, valgdeltagelse, politisk medborgerskab, holdningsdannelse i forhold til indvandrere og flygtninge samt de etniske minoriteters medborgerskab.

Fra 1987 til 2001 var hun medlem af redaktionen og forlaget Politica, og fra 1997 til 1999 var hun redaktør af tidsskriftet Scandinavian Political Studies.

I 1965 vandt hun Københavns Universitets guldmedalje for en opgave om Socialdemokratiets idéudvikling fra 1890 til 1930. Hun modtog Marie Løngaards Rejselegat i 1981 og Sven Henningsen-prisen for bogen I syv sind fra 1996, som handler om danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere.

Hendes seneste bog er Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter fra 2003.

Lise Togeby er født i 1942.

 

 

Peter Munk Christiansen

Professor, lic.scient.pol.

Institut for Statskundskab

Syddansk Universitet

Campusvej 55

5230 Odense M

Tlf. 65 50 21 01

E-mail: pmc@sam.sdu.dk

 

Peter Munk Christiansen blev cand.scient.pol. i 1983 og arbejdede de næste to år som fuldmægtig i Boligministeriet.

Indtil 1999 var han ansat på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han har været professor på Aalborg Universitet fra 1999 til 2003 og er netop skiftet til en stilling som professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

Hans interesser er interesseorganisationernes rolle i den politiske beslutningsproces, offentlig udgiftspolitik og offentlig reformvirksomhed.

Peter Munk Christiansen har haft en række poster, bl.a. medlem af Byggeriets Udviklingsråd, medlem af Økonomistyrelsens rådgivende udvalg, medlem af Undervisningsministeriets ”Naturfagsudvalg” og formand for det offentlige forskningsudvalg for byer og byggeri under Boligministeriet.

Fra 1986 til 2001 var han medlem af bestyrelsen for tidsskriftet og forlaget Politica. Har været konsulent for Danmarks Forvaltningshøjskole.

Peter Munk Christiansen udgav sammen med Asbjørn Sonne Nørgaard bogen De som meget har… Store danske virksomheder som politiske aktører i efteråret 2003.

Peter Munk Christiansen er født i 1956.

 

 

Jørgen Goul Andersen

Professor, cand.scient.pol

Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Aalborg Universitet

Fibigerstræde 1

9220 Aalborg Ø

Tlf. 96 35 81 73

E-mail: goul@socsci.aus.dk

 

I 1995 blev Jørgen Goul Andersen professor ved Aalborg Universitet, hvor han har været lektor siden 1984. Han blev cand.scient.pol. i 1977 og derefter adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Hans interesser er magt og demokrati: Politisk deltagelse, danskerne og EU, vælgeradfærd og komparativ velfærdsforskning.

Jørgen Goul Andersen er bl.a. medlem af Rockwool-fondens programkomité og koordinator for Centre for Comparative Welfare State Studies.

Han seneste bog er Over-Danmark og under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab fra dette efterår.

Jørgen Goul Andersen er født i 1953.

 

 

Torben Beck Jørgensen

Professor, cand.merc., ph.d.

Institut for Statskundskab

Københavns Universitet

Rosenborggade 15

1130 København K

Tlf. 35 32 34 13

E-mail: tbj@ifs.ku.dk

 

Torben Beck Jørgensen er professor i offentlig forvaltning og organisation på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Han blev cand.merc. i 1972, ph.d. i 1981 og modtog Tietgenprisen i 1981.

Torben Beck Jørgensens interesseområder er bl.a. offentlig organisationsteori, forvaltningsreformer, udgiftspolitik, offentlig ledelse og kunstens afbildning af forvaltning og borgere.

Han har arbejdet i Finansministeriet, på Institut for Organisation og Arbejdssociologi ved Handelshøjskolen og som konsulent på Lederuddannelsen ved Danmarks Forvaltningshøjskole. Han var med-initiativtager til oprettelsen af Center for Offentlig Organisation og Styring i 1987, var formand for Projekt Offentlig Sektor, finansieret af DJØF og har været medlem af Nordisk Administrativt Forbunds forretningsudvalg i en årrække.

Senest har han redigeret og været medforfatter på bogen På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner, som er udgivet i 2003.

Torben Beck Jørgensen er født i 1946.

 

 

Signild Vallgårda

Lektor, cand.mag., dr.med.

Afd. for Sundhedstjenesteforskning

Institut for Folkesundhedsvidenskab

Københavns Universitet

Blegdamsvej 3

2200 København N

Tlf. 35 32 79 68

E-mail: s.vallgarda@pubhealth.ku.dk

 

Hjemmesíde: www.pubhealth.ku.dk/stf/staff/siva.htm

 

Signild Vallgårda er lektor i sundhedstjenesteforskning ved Københavns Universitet. Hun er født i Sverige og kom til Danmark i forbindelse med et ophold på Askov Højskole i 1970.

Hun blev cand.mag. i historie og litteraturhistorie i 1983 med speciale i det danske sygehusvæsens tidlige historie og blev herefter tilknyttet Institut for Social Medicin – senere Institut for Folkesundhedsvidenskab.

I 1992 forsvarede hun sin doktorafhandling Sygehus og sygehuspolitik i Danmark.

Hun har været nøgleperson i udviklingen af kurser om sundhedsvæsen og sundhedspolitik på lægeuddannelsen. Fra 1997 til 2000 var hun afdelingsleder for Afdeling for Sundhedstjenesteforsikring og har også været leder af Medicinsk Historisk Museum i Bredgade i København. Hun har været medlem af flere udvalg inden for sundhedsområdet.

Hendes interessefelt er sundhedspolitik og sundhedsvæsen i det 20. århundrede, forebyggelsespolitik, fødselshjælpens historie, komparative analyser og magtanalyser.

Hun er forfatter til en række bøger og videnskabelige artikler. Hendes nyeste bog hedder Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige 1930 til i dag – fra dette efterår.

Signild Vallgårda er født i 1952.