Forarbejde

Forskningsledelsen startede udformningen af Magtudredningen på grundlag af en beretning fra Folketinget i vinteren 1998. Som led i afgrænsningen af Magtudredningen har forskningsledelsen udarbejdet et idéoplæg, der har været afholdt en konference for interesserede forskere, som har kunnet indsende bidrag til den indholdsmæssige afgrænsning. Bl.a. på baggrund af de indsendte idéer har forskningsledelsen udarbejdet notater, der gennemgår udvalgte dele af Magtudredningens genstandsfelt, som mundede ud i forslag til forskningsprojekter.

Grundlaget for Magtudredningen