Magtudredningen

 
Medlemmerne af forskningsledelsen:
Lise Togeby
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet
Universitetsparken
8000 Århus C
Tlf: 89 42 12 69
Fax: 86 13 98 39
E-mail: ltogeby@ps.au.dk
 
Jørgen Goul Andersen
Ïnstitut for Økonomi, Politik og Forvaltning
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 1
9220 Aalborg Ø
Tlf: 96 35 81 73
Fax: 98 15 53 46
E-mail: goul@socsci.auc.dk
Peter Munk Christiansen
Institut for Statskundskab
Syddansk Universitet - Odense
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf: 65 50 21 01
Fax: 66 19 25 77
E-mail: pmc@sam.sdu.dk
Torben Beck Jørgensen
Institut for Statskundskab
Københavns Universitet
Rosenborggade 15
1130 København K
Tlf: 35 32 34 13
Fax: 35 32 33 99
E-mail: TBJ@ifs.ku.dk
Signild Vallgårda
Afdeling for Sundhedstjenesteforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3
2200 København N
Tlf: 35 32 79 68
Fax: 31 35 11 81
E-mail: S.Vallgarda@pubhealth.ku.dk