Statens synlige hånd. Om lovgivning, stat og individ i det 20. århundrede

Statens synlige hånd. Om lovgivning, stat og individ i det 20. århundrede er skrevet af Mogens Rüdiger. Bogen er udkommet den 10. december 2003.

207 sider, 198 kr.

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Reguleringen af det danske samfund er vokset i omfang i det 20. århundrede. Flere og flere sider ved dagliglivet bliver genstand for politisk styring. Statens synlige hånd præsenterer en grundig redegørelse for omfanget af den årlige regulering – forstået som vedtagne love og udstedte bekendtgørelser – og giver et bud på, hvorfor der i nogle perioder reguleres mere end i andre, og hvilke karakteristiske træk der knytter sig til reguleringen. Der konkluderes blandt andet på sammenhængen mellem regulering og regeringens politiske observans og mellem regulering og velfærdspolitik, ligesom den tiltagende brug af bemyndigelseslovgivning diskuteres.
 

Dernæst fremlægger Statens synlige hånd en analyse af politikernes argumentation for eller imod ny regulering. Mest dybtgående i forbindelse med de mange debatter om Grundloven og de løbende socialpolitiske reformer, men også debatterne om trafikpolitik, personregisterlovgivning, offentlig planlægning, miljølovgivning og særlovgivning i form af palæstinenser-, rocker- og Tvind-lovene i 1990’erne. Den væsentligste forandring i den politiske argumentation er at finde i en øget fokus på individets rettigheder, at reguleringens formulerede mål forskydes fra kontrol af individet og varetagelse af almenvellet til at øge individets frihed.

Se pressemeddelelsen