På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner


På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner er redigeret af Torben Beck Jørgensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Bogen er udkommet den 24. marts 2003.

281 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

I På sporet af en offentlig identitet præsenteres resultaterne fra en række nye undersøgelser af værdier i den offentlige sektor. Forskningslitteraturen er gået igennem med en tættekam for at få et indtryk af, hvilke værdier der overhovedet kan tales om; der er gennemført en analyse af, hvilke værdier der ligger gemt i den offentlige sektors retlige grundlag; der er sendt spørgeskemaer til offentlige ledere på alle niveauer i den samlede offentlige sektor; nyformulerede værdigrundlag fra ministerier, styrelser, hospitaler, socialforvaltninger, børnehaver og mange andre er endevendt; typiske offentlige institutioner som et bibliotek, et hospital, en kirke og et fængsel er besøgt for at aflæse, hvilke værdier disse steder udtrykker; der er set nærmere på værdivogtende myndigheder i toppen af systemet som Rigsrevisionen og Folketingets Ombudsmand; og endelig er debatter om udlicitering nærlæst for at blive klogere på, hvilke værdier der bringes på banen, når der er tale om at flytte noget fra det offentlige til det private.

Findes der så en offentlig identitet? Det gør der, hvis man ser den offentlige identitet som et løg med flere lag. Det ser ud til, at der er en stabil historisk forankret værdikerne, som findes langt de fleste steder, så er der lag med relativt stabile specifikke fagligt betonede værdier og endelig lag med mere modeprægede værdier, som i et vist omfang er knyttede til spørgsmålene om, hvordan man skal lede, organisere og omgås på offentlige arbejdspladser. Et gennemgående tema i bogen er, hvorvidt moderne værdier som effektivitet, kundeorientering og markedsstyring truer klassiske værdier som demokrati og retssikkerhed.

Se pressemeddelelsen


[Tilbage]