Magten på Borgen. En analyse af beslutningsprocesser i større politiske reformer

Af Christian Albrekt Larsen og Jørgen Goul Andersen er udkommet 14. december 2004

323 sider, 298 kr.

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

Hvem og hvad bestemmer indholdet af de “store” politiske beslutninger? Hvordan bliver beslutningerne til, og hvordan står det til med muligheden for demokratisk indflydelse?

Bogen undersøger disse spørgsmål gennem en analyse af processerne bag de store politiske reformer over de sidste 20 år på pensionsområdet, skatteområdet og arbejdsmarkedet. Allerede et hurtigt blik på reformernes rækkevidde afkræfter en ofte hørt påstand om, at velfærdsstaten ikke er til at lave om: Gennem kæder af mindre og mellemstore reformer er dansk velfærdspolitik faktisk ændret mere radikalt end i de fleste andre lande.

De valgte politiske ledere, herunder specielt regeringen, har haft en afgørende indflydelse på disse reformer. Interesseorganisationer synes i stigende grad at blive inddraget på politikernes præmisser, (medlems-)partierne har ikke meget at skulle have sagt, og medierne spiller en udtalt passiv og tilbagetrukken rolle. EU satte sig spor i den politiske retorik omkring 1990, men synes derefter at have haft aftagende betydning for de beslutninger, der analyseres her.

Magten er således på Borgen – Christiansborg og de nærtliggende ministerier – hvilket på den ene side tegner et billede af, at det repræsentative demokrati er i live. Men på den anden side viser det sig, at ”de repræsenterede” er henvist til at være tilskuere til et politisk system, hvor beslutningsprocesserne, sammenlignet med andre lande, forekommer at være meget hurtige, centraliserede og lukkede.


Se pressemeddelelsen