Informations- og kommunikationsteknologi og demokrati

Projektansvarlig: Jens Hoff, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Publikationer fra projektet:


Hoff, Jens (red.) (2004). Danmark som informationssamfund. Muligheder og barrierer for politik og demokrati. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Hoff, Jens (2001). "Folketingsmedlemmer i informationssamfundet". Politologiske studier, 4. årgang, nr. 4, pp. 24-35.

Hoff, Jens (2003). "Informationsteknologiens demokratiske potentialer: europæiske parlamentsmedlemmers holdninger til ny teknologi", pp. 141-170 i Kasper Lippert-Rasmussen (red.). Der må da være en grænse! Om holdninger til ny teknologi. København: Museum Tusculanum Forlag.

Hoff, Jens (2003). "Informationssamfundets udfordringer til magtanalysen", pp. 132-148 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Hoff, Jens (2003). "MPs in the Network Society: Agenda-Setters or Puppets on a String?", pp. 227-239 i Ari Salminen (ed.). Governing Networks. EGPA Yearbook. Amsterdam: IOS Press.

Hoff, Jens, Karl Löfgren & Lars Torpe (2003). "The State We Are In: E-democracy in Denmark". Information Polity, 8, 1-2: 49-66.

Hoff, Jens (2004). "Politik, magt og demokrati i informationssamfundet", pp. 494-521 i Morten Kelstrup, Ove K. Pedersen & Ib Damgaard Petersen (red.). Politiske processer og strukturer i det 21. århundrede. København: Forlaget Politiske Studier.

Hoff, Jens (2004). ”Members of parliaments’ use of ICT in a comparative European perspective. Information Polity, Vol. 9, No. 1-2.

Hoff, Jens (2004). ”The democratic potentials of information technology. Attitudes of European MPs towards new technology”. Information Polity, Vol. 9, No. 1-2.  

Kort projektbeskrivelse:
Formålet med antologien "Informations- og kommunikationsteknologi og demokrati" er at undersøge, hvilken rolle ny informations- og kommunikationsteknologi (IKT) spiller i de politiske processer i Danmark. Antologiens bidrag vil belyse, hvordan IKT indgår i politiske praksiser i alle den parlamentariske styringskædes led. Der vil især blive set på, om der er bestemte mønstre i den måde IKT anvendes på i den politiske verden, om der eksisterer forskellige konkurrerende strategier og modeller for anvendelsen af IKT i politik, og om dette peger i retning af bestemte former for demokrati.


[Tilbage]