Den økonomiske elites netværk

Projektansvarlig: Thomas Schøtt, Department of Sociology, University of Pittsburgh

Publikationer fra projektet:
Thomas Schøtt (2003). Den økonomiske elites netværk. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Projektets formål er at kortlægge netværk dels mellem de personer, der indgår i den økonomiske elite og dels mellem personer i den økonomiske elite og i de andre eliter. Netværksanalysen kan besvare spørgsmål vedrørende differentieringen og integreringen af den økonomiske elite: Er netværket differentieret vertikalt, således at der kan identificeres et center af personer med mange netvæksrelationer og en periferi med få eller ingen? Er netværket differentieret horisontalt, således at der findes adskilte elitegrupper inden for forskellige dele af erhvervslivet, f.eks. landbrugssektoren, IT-sektoren, beklædningsindustrien, byggeindustrien? I hvilket omfang er den økonomiske elite integreret med medlemmer af andre samfundseliter, f.eks. med den statslige elite og den videnskabelige elite. Netværksanalysen kan også besvare spørgsmål vedrørende organiseringen af ledelsen i offentlige og private virksomheder: I hvilket omfang deltager erhvervslivets topfolk i ledelsen af offentlige institutioner? I hvilket omfang deltager de andre eliter i ledelsen af private erhvervsvirksomheder (se også eliteundersøgelsen).


[Tilbage]