Samspillet mellem interesseorganisationer og myndigheder

Projektansvarlig: Peter Munk Christiansen,  Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Odense

Øvrige projektdeltagere: Asbjørn Nørgaard og Niels Chr. Sidenius, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Projektperiode: 1. april 1999 - 31. december 2003

Kort projektbeskrivelse:
Interesseorganisationerne giver borgerne mulighed for at organisere sig om fælles interesser, og de giver mulighed for at påvirke politiske og administrative beslutninger. Ingen kan være i tvivl om, at organisationerne spiller en vigtig rolle i dansk politik. Men hvor vigtig? Og hvordan har interesseorganisationernes politiske rolle ændret sig gennem de seneste årtier, eksempelvis som reaktion på medlemskabet af EU, der flytter beslutningskompetence fra København til Bruxelles. Projektet består i: 1) Gennemførelse af en surveyundersøgelse af alle landsdækkende interesseorganisationer i Danmark, der gør det muligt at studere kontaktmønstre over en mere end 20-årig periode, 2) en interviewundersøgelse af top-embedsmænd i centraladministrationen og 3) en spørgeskemaundersøgelse til Folketingets medlemmer. Projektet koordineres tæt med et andet projekt Dansk korporatisme og den politiske magts mange ansigter, som også gennemføres under Magtudredningen.

Publikationer fra projektet:
Christiansen, Peter Munk (1999). "Det fælles bedste? Interesseorganisationer, folkestyre og korporatisme". I Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.

Christiansen Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2004). "Agenter og ministre", pp. 224-243 i Jens Blom-Hansen, Asbjørn Sonne Nørgaard & Thomas Pallesen (red.). Politisk ukorrekt. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2004). "Velfærdsstaten i forhandlingsdemokratiets skygge", pp. 103-116 i Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen (red.). 13 udfordringer til den danske velfærdsstat. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Christiansen, Peter Munk, Asbjørn Sonne Nørgaard & Niels Chr. Sidenius (2004). Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske beslutninger. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]