Dansk korporatisme og den politiske magts mange ansigter

Projektansvarlig: Peter Munk Christiansen,  Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Odense

Øvrige projektdeltagere: Asbjørn Nørgaard, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Publikationer fra projektet:
Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard (2003). De som meget har ... Store danske virksomheder som politiske aktører. Århus: Magtudredningen.

Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard (2003). Faste forhold - flygtige forbindelser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Christiansen, Peter Munk & Niels Chr. Sidenius (2000). "Interesseorganisationerne", pp. 305-330 i Tim Knudsen (red.) Regering og embedsmænd. Om magt og demokrati i staten. Århus: Systime.

Kort projektbeskrivelse:
Projektets formål er at beskrive og forklare den korporative magts mange forskellige udtryk i den politiske beslutningsproces på centralt niveau i Danmark. Centralt for projektet er at undersøge og forklare stabilitet og forandring i brugen af korporative beslutningsstrukturer samt at undersøge effekterne af den tætte inddragelse af interesseorganisationerne, som er kendetegnende for beslutninger i mange sektorer. Projektet beskæftiger sig med dannelsen af nogle af de korporative institutioner i begyndelsen af dette århundrede, de lange linjer i korporative strukturer inden for udvalgte sektorer samt, mere intensivt, nogle af de forandringer, der er sket i organisationernes inddragelse i den politiske beslutningsproces gennem de seneste 20 år.


[Tilbage]