Sociale bevægelser og politisk deltagelse i Danmark

Projektansvarlig: Flemming Mikkelsen, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet

Publikationer fra projektet:
Flemming Mikkelsen (red.) (2002). Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Det er foreningerne, bevægelserne og organisationerne, der giver liv til det demokratiske politiske system, og det er gennem disse institutioner, at de fleste mennesker, søger at varetage deres politiske interesser. I dette projekt har vi valgt at anskue disse problemer set ud fra et individperspektiv (dvs. den enkelte borgers aktive deltagelse i foreninger, politiske organisationer og protestaktioner); et netværksperspektiv (dvs. etableringen af politiske kulturer i lokalområder); et bevægelsesperspektiv (dvs. de sociale og politiske bevægelsers placering i det politiske system), og endelig et aktionsperspektiv (dvs. de samfundsmæssige betingelser for bevægelsernes fremkomst og deres indflydelse på samfundsudviklingen). Følgende emner vil blive behandlet i projektet: 1) Politiske og sociale bevægelser i Europa efter 2. Verdenskrig: Teoretiske, metodiske og empiriske aspekter 2) Kollektive aktioner og politiske bevægelser i Danmark efter 2. Verdenskrig 3) Græsrødderne og de politiske partier 4) Husbesættelse, ungdom og social protest: Ungdomsbevægelser i Danmark efter 1965 5) Politik i det lokale: Nørrebros politiske kultur set i et netværksperspektiv 6) Etniske minoriteters politiske organisering i Danmark 7) Social identitet i et grænseland - Slesvigs danske ungdomsbevægelse 8) Protestadfærd i et demokratisk politisk system 9) De aktive i foreningerne 10) De partipolitisk aktive og 11) De aktive i fagforeningerne.


[Tilbage]