Etniske minoriteters indflydelsesmuligheder i det danske samfund

Projektansvarlig: Inger Bruun, journalist. Redaktør ved Rådet for Uddannelse- og Erhvervsvejledning. Forfatter og bidragsyder til analyser og undersøgelser om indvandrer- og flygtningespørgsmål gennem de sidste 10 år. Ole Hammer, journalist og forfatter. Leder af Højskolernes Sekretariat. Har i mange år beskæftiget sig med indvandrer- og flygtningespørgsmål, bl.a. som redaktør, forfatter og bidragyder til en række bøger, analyser og undersøgelser.

Publikationer fra projektet:
Hammer, Ole & Inger Bruun (2000). Etninske minoriteters indflydelseskanaler. Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
Formålet er at belyse de etniske minoriteters adgang til og indflydelse på samfundets beslutninger, deres muligheder og barrierer for indflydelse og hovedtendenser i debatten vedrørende etniske minoriteters indflydelse på samfundsudviklingen. Det skal ske ved at undersøge

  1. de etniske minoriteters egne foreninger
  2. etniske minoriteters repræsentation i offentlige organer vedrørende minoritetsspørgsmål
  3. deltagelse i/adgang til det almindelige samfundslivs magtstrukturer
  4. danske interesseorganisationers varetagelse af interesser vedrørende etniske minoriteter
  5. udblik til de øvrige nordiske lande og EU.

[Tilbage]