Djøficering af offentlig ledelse: Gør en ny ledelseselite nogen forskel?

Projektansvarlig: Peter Dahler-Larsen og Niels Ejersbo, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Publikationer fra projektet:
Peter Dahler-Larsen og Niels Ejersbo (2003). Djøficering - myte eller realitet? Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet tager udgangspunkt i den aktuelle debat om "djøficering" af offentlig administrativ ledelse i Danmark. Med begrebet sigtes ikke blot til, at en stigende andel af vigtige ledelsesposter i den offentlige forvaltning besættes af personer med en generalist-uddannelse såsom økonomer, jurister, scient.pol’er m.m. (dvs. i praksis: medlemmer af Danmarks Jurist- og Økonomforbund, heraf "djøficering"). Der sigtes også tit til, at djøf’erne er karakteriseret ved en bestemt ledelsesideologi, herunder særligt positive holdninger til udlicitering, privatisering, konkurrence og i det hele taget forkærlighed for økonomisk effektivitet. Til termen djøficering knyttes ofte en kritik af, at sådanne holdninger har vundet stærkere indpas de senere år. Projektets formål er at give et bud på en meningsfuld bestemmelse af djøficeringsbegrebet og dernæst undersøges myter og realiteter i djøficeringspåstandene. Projektet har perspektiver for et nærmest klassisk spørgsmål i magtundersøgelser: gør det i sig selv nogen forskel, hvem der indtager ledelsespositioner?


[Tilbage]