Erhvervslivets rolle i det nye sociale Europa. En undersøgelse af arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien

Projektansvarlig: Cathie Jo Martin,  Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Boston University

Projektperiode: 1. september 2000 - 30. september 2003

Publikationer fra projektet:

Martin, Cathie Jo (2004). "Corporatism from the Firm Perspective: Employers and Social Policy in Denmark and Britain". British Journal of Political Science, 34.

Martin, Cathie Jo (2004). Aktivering af arbejdsgivere. Erhvervslivet og socialpolitik i Danmark og Storbritannien. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

 

Kort projektbeskrivelse:
Ud fra en tro på at beskæftigelses- og uddannelsesprojekter med løntilskud i den private sektor er mere effektive end offentlige projekter, bliver det mere og mere almindeligt, at regeringer beder arbejdsgivere deltage i implementeringen af velfærdsprojekter. Vi ved dog stadig meget lidt om denne ny arbejdsgiverrolle og om, hvordan ledere støtter og deltager i disse programmer. Denne undersøgelse af præferencedannelsesprocesser i 120 tilfældigt udvalgte virksomheder i Danmark og Storbritannien skulle gerne hjælpe med at udfylde dette hul. Jeg vil indsamle data om virksomhedernes holdninger til og deltagelse i nationale uddannelses- og beskæftigelsesprojekter, som er designet til at opkvalificere de ansatte og til at hjælpe de langtidsarbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet. Væsentlige økonomiske og institutionelle faktorer, der forklarer variationen i virksomhedernes holdninger, vil blive vurderet i kvalitative og kvantitative analyser. Denne undersøgelse er et bidrag til den akademiske viden om forholdet mellem arbejdsgivere og velfærdsstaten. Det bliver ofte fremhævet, at arbejdsgiverne i højere grad bliver kilder til politisk støtte for socialpolitiske initiativer. Selvom der historisk altid har været konservativ støtte til privatisering, så anbefaler flere politiske partier nu, at den private sektor deltager i implementeringen af sociale målsætninger. Vi ved dog meget lidt om, hvordan den voksende privatisering vil påvirke magtfordelingen og demokratiske kontrolmekanismer i velfærdsstaten
.


[Tilbage]