Eksperter og magt

Projektansvarlig: Erik Albæk, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Kort projektbeskrivelse:
Forestillingen om, at eksperter bør tildeles en væsentlig rolle i politisk-administrativ sammenhæng er en gammel drøm i den vestlige civilisation. I de seneste årtier har der samtidig udviklet sig en opfattelse af, at eksperterne rent faktisk også har fået en væsentlig del af magten - hvilket vel at mærke i dag ofte betragtes som negativt. Det er muligt, eksperterne har fået mere magt. Men det er aldrig blevet systematisk undersøgt i dansk sammenhæng, hvilket er projektets intention. Projektet vil strategisk udvælge et antal områder til undersøgelse, på hvilke eksperternes funktioner må forventes at stå særlig klare i deres samspil med andre aktører i det politisk-administrative system.

Publikationer fra projektet:
Albæk, Erik (1999). "Ekspertvælde?". I Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (2002). Eksperter i medierne. Dagspressens brug af forskere 1961-2001. Århus: Magtudredningen.

Lise Togeby, Peter Munk Christiansen og Erik Albæk (2002). "Forskerne i medierne". Magasinet Humaniora, nr. 3, pp. 8-11.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2003). "Experts in the Mass Media: Researchers as Sources in Danish Daily Newspapers, 1961-2001". Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol. 80, No. 4, pp. 937-948.

Erik Albæk (2004). Eksperter kan være gode nok, men ... Om fagkundskabens politiske vilkår i dansk demokrati. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]