Offentlig sektor regulering

Projektansvarlig: Torben Beck Jørgensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Øvrige projektdeltager: Camilla Palmhøj Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Publikationer fra projektet:

Nielsen, Camilla Palmhøj (2003). Til glæde for hvem? - om intern regulering i staten. Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
Der findes en del studier af den offentlige sektors centralforvaltninger (f.eks. departementer og styrelse, rådhusforvaltninger mv.) og producerende organisationer (f.eks. institutioner som universiteter, skoler, sygehuse mv.). Derimod ved vi ikke meget om den offentlige sektors regulerende organisationer, dvs. alle de organisationer, som i og for sig ikke selv producerer nogen, men som har som hovedopgave (formelt eller uformelt) at regulere andre. Eksempler er Rigsrevisionen, Finansministeriet, Ligestillingsrådet og Ombudsmanden. I takt med den offentlige sektors vækst og stigende differentiering er regulerende organisationer sandsynligvis steget i antal, og deres rolle er muligvis blevet styrket. Vigtige spørgsmål er derfor: Hvorledes ser det samlede spektrum af regulerende organisationer ud? Hvilke værdier står de for? Er der tale om bureaukratiske interesser? Hvilke reguleringsmidler bruger de? Kan vi sige noget om effekten? Er der sket forskydninger mellem disse organer? Er effektivitet blevet en vigtigere værdi end retssikkerhed?


[Tilbage]