Forandringer i den offentlige sektor: omfang og art

Projektansvarlig: Torben Beck Jørgensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Øvrige projektdeltager: Karsten Vrangbæk, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Projektperiode: 1. april 2000 - 31. december 2003

Kort projektbeskrivelse:
Der tales meget om forandringer i den offentlige sektor i disse år. Både om hvor stort behovet for forandringer er, og om hvor store forandringer, der faktisk er gennemført. En del nyere undersøgelser har især set på nyere forvaltningspolitiske tiltag, som f.eks. decentralisering, kontraktstyring, aktieselskabsdannelser, privatiseringer o.l. Men dels er det usikkert, hvor udbredte og effektfulde disse reformer er, dels vedrører forandringer i den offentlige sektor meget andet end lige forvaltningspolitiske reformer, f.eks. internationalisering, nye brugerkrav og indførelsen af ny teknologi. Gennemførelsen af en survey i alle dele af den offentlige sektor har derfor til formål at få skabt en bedre og bredere dokumentation. Samtidig skal der stilles spørgsmål om f.eks. offentlige organisationers værdigrundlag, som gør det muligt at anvende survyedata i flere af Magtudredningens øvrige projekter.

Publikationer fra projektet:
Jørgensen, Torben Beck (1999). "Den offentlige sektor: tro tjener med mange herrer". I Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.

Jørgensen, Torben Beck (2002). "Offentlige organisationer og demokrati. Kulturinstitutioner som illustration", pp. 147-161 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]