Offentlige værdier og offentlig organisering

Projektansvarlig: Torben Beck Jørgensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Publikationer fra projektet:
Torben Beck Jørgensen (red.) (2003). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Torben Beck Jørgensen og Barry Bozeman (2000). Public values lost? Comparing cases on contracting out from Denmark and The United States. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Arbejdspapir 2000/8.

Jørgensen, Torben Beck (2000). "Offentlige værdier og offentlig organisering", pp. 99-112 i Finansministeriets debatbog: Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor. København: Administrationspolitiske småskrifter.

Jørgensen, Torben Beck (1999). "The Public Sector in an In-Between Time: Searching for New Public Values", Public Administration, vol. 77, no.3, 1999, pp. 565-584.

Kort projektbeskrivelse:
Ofte findes der forskellige grundlæggende værdier, som den offentlige forvaltning skal tage hensyn til under udøvelse af sine primære opgaver, f.eks. retssikkerhed, effektivitet og lydhørhed over for brugerne. For mange offentlige organisationer gælder det endvidere, at de producerer meget andet end ydelser rettet direkte til brugerne. Regulerende myndigheder skal primært tjene almenheden. Andre offentlige organisationer har en forpligtelse over for landets kulturarv eller en forpligtelse til gennem forskning at skabe bedre ydelser i fremtiden, dvs. primært at tjene fremtidige brugere. Endelig skal offentlige organisationer fungere inden for rammerne af en demokratisk styreform, dvs. politisk loyalitet er en væsentlig værdi.

Projektets formål er at gennemføre en teoretisk og empirisk analyse af de værdier, der ligger til grund for offentlig organisering. Denne analyse er relevant af især to grunde. For det første er der gennem årene ekspirimenteret mere og mere med forskellige organisations- og styreformer i den offentlige sektor, og det er langt fra altid klart, hvilke grundlæggende værdier der har ligget eller har skullet ligge til grund. For det andet har den fiskale krise, som de fleste vestlige lande løb ind i 1970'erne, betydet, at mange forandringer og forvaltningspolitiske udspil har haft en værdimæssig ensidighed: effektivitet i snæver økonomisk betydning.


[Tilbage]