Territorial dynamik

Projektansvarlig: Torben Beck Jørgensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Øvrige projektdeltagere: Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab, Odense Universitet

Publikationer fra projektet:
Torben Beck Jørgensen & Kurt Klaudi Klausen (red.) (2002). Territorial dynamik. Streger på landkort - billeder i vore hoveder. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Territoriet er en af de allervigtigste byggeklodser i statsdannelsen. Forestillingen om nationalstatens suverænitet er territorialt baseret. Alle stater er opdelt i mangeartede geografiske distrikter, det være sig kommuner, statslige kredsinddelinger, skoledistrikter osv., og det repræsentative demokrati er typisk baseret på territorial repræsentation.

En række udviklingslinjer synes at udfordre eksisterende territorier på en bestemt måde: ved at skabe spændinger mellem et territoriums forskellige funktioner. Et territorium har nemlig typisk flere funktioner. Det kan udgøre et politisk rum for repræsentation af interesser og bindende kollektive beslutninger og et produktionsrum for offentlig service og regulering. Og det kan udgøre et økonomisk og socialt rum (f.eks. en sammenhængende økonomisk enhed med nogenlunde ensartet kultur).

Der findes mange empiriske eksempler på territorial dynamik. Men disse behandles typisk som adskilte fænomener, der ikke har meget med hinanden at gøre. Formålet med projektet er gennem analyse af en række cases for det første at udvikle en kerne af fælles problemstillinger vedrørende territorial dynamik og for det andet at relatere disse problemstillinger til allerede kendte problemstillinger vedrørende magt og demokrati, f.eks. politisk ansvar, repræsentationssystemer, offentlig ledelse, institutionelt design m.v.

Projektet gennemføres som et antologiprojekt, der hovedsagelig bygger på allerede eksisterende forskning.


[Tilbage]