Uafhængige reguleringsorganer: Telestyrelsen som case

Projektansvarlig: Carsten Greve, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Publikationer fra projektet:
Greve, Carsten (2002). Privatisering, regulering og demokrati. Telestyrelsens funktion som uafhængig reguleringsmyndighed. Århus: Magtudredningen.

Greve, Carsten (1999). "Demokratiske udfordringer i den grå zone mellem offentligt og privat". I Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.

Kort projektbeskrivelse:
Projektets formål er at undersøge uafhængige reguleringsorganers rolle og funktion i den offentlige forvaltning. Regulering og reguleringsreform er et omdiskuteret tema i den internationale forvaltnings-litteratur. Liberalisering af markeder og fristilling af offentlige organisationer har affødt ændrede behov for regulering. Undersøgelsen belyser problemstillingen ved et case-studie af den danske Telestyrelse, der ved lov er etableret som et uafhængigt reguleringsorgan. Projektet vil drage sammenligninger med reguleringsorganer i andre lande som Storbritannien og Holland.


[Tilbage]