Opinions- og meningsdannelse

Projektansvarlig: Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Projektperiode: 1. maj 1999 - 31. december 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektets formål er at belyse de grundlæggende forhold omkring politiske holdninger og synspunkters udvikling og ændringer på henholdsvis kort og langt sigt. Med henblik herpå vil der for det første blive foretaget systematiske parallelle surveyundersøgelser af befolkningens holdninger til 10-12 forskellige politikområder. Derudover vil der for det andet blive foretaget en analyse af avisdebattens udvikling i den samme periode. Det teoretiske udgangspunkt for projektet vil være John R. Zallers teorier om opinionsdannelse, der danner grundlag for en hypotese om, at omfanget og indholdet af den offentlige debat - som den blandt andet afspejler sig i medierne - er med til at forme befolkningens holdninger i hvert fald på kort sigt. Projektet vil efterprøve sammenhængen mellem faktiske begivenheder, mediediskursen og befolkningens meninger og synspunkter.


[Tilbage]