Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet

Projektansvarlig: Jacob Gaarde Madsen

Publikationer fra projektet:
Jacob Gaarde Madsen (2000). Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet. Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
Når medierne skildrer flygtninge og indvandrere i Danmark, sker det ikke blot ved en direkte afbildning af virkeligheden. Virkeligheden fortolkes og konstrueres, så den giver mening, og der skabes sammenhæng. De danske mediers fremstilling af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet har ændret sig flere gange, siden det kom på den offentlige dagsorden i Danmark. I 1970 var det overordnede tema "gæstearbejdere som arbejdskraft" , hvor indvandringen af nogle blev betragtet som et nødvendigt middel til at skaffe arbejdskraft til den bugnende danske industri, mens andre fokuserede på indvandringens mange sociale problemer. I 1984 stod indvandrerspørgsmålet i "kriminalitetens tegn", mens medierne i 1990’ernes sidste halvdel har fokuseret på de mange problemer, der følger med flygtninge og indvandrere, og dermed har medvirket til opbygningen af et skel mellem "dem" og "os".


[Tilbage]