Det stille sporskifte i velfærdsstaten - en analyse af de politiske beslutningsprocesser i forbindelse med skiftet fra forsørgelse til aktivering

Projektansvarlig: Allan Dreyer Hansen og Jacob Torfing, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter

Projektperiode: 1. juli 2000 - 31. oktober 2003

Kort projektbeskrivelse:
I løbet af de sidste 10-15 år har vi i Danmark oplevet en ganske markant forandring af velfærdsstaten. Hvor social- og arbejdsmarkedspolitikken tidligere var bygget på et forsørgelsesprincip, bliver den nu i stigende grad baseret på et aktiveringsprincip, der understreger pligten til hurtigst muligt at blive integreret i arbejdsmarkedet. Skiftet fra forsørgelse til aktivering er sket meget hurtigt og uden de store sværdslag. Vores projekt søger gennem en diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse at forklare dette 'stille sporskifte i velfærdsstaten'. Forklaringen tager udgangspunkt i en analyse af forskellige politiske aktørers kamp om, hvordan problemerne i velfærdsstaten skal defineres, og hvilke løsninger der er acceptable. Den nye aktiveringspolitik bliver konstrueret som et svar på en helt særlig opfattelse af årsagen til strukturel arbejdsløshed, og som noget der kan styrke den strukturelle konkurrenceevne. Den nye aktiveringspolitik er blevet gennemført med en begrænset inddragelse af de berørte parter, og vi vil undersøge, hvilken rolle dette har spillet for gennemførelsen af de sociale og arbejdsmarkedspolitiske reformer. Den danske aktiveringspolitik ligner det der i England og USA er blevet kendt som "workfare" politik, men der er store forskelle i politikkens indhold. I England og USA satses der på tvang, lavere ydelser og lavere minimumslønninger. I Danmark satses der i højere grad på uddannelse og jobtræning. Disse forskelle vil vi søge at forklare ud fra den særlige tradition, der har bidraget til at forme og udvælge de politiske strategier i Danmark. Metodisk lægger projektet afgørende vægt på samspillet mellem mening og politik. Den konkrete analyse af den diskursive magtudøvelse bliver kombineret med en analyse af den måde traditionens vægt hæmmer og fremmer forskellige politiske strategier.

Publikationer fra projektet:
Jacob Torfing (2000). Towards a Schumpeterian Workfare Postnatonal Regime? - a framework for analysing the changing face of Danish labour-market policy. Aalborg: CARMA. Arbejdstekst nr. 4.

Jacob Torfing (2001). "Path-Dependent Danish Welfare Reforms: The Contribution of the New Institutionalisms to Understanding Evolutionary Change". Scandinavian Political Studies, vol. 24, no. 4, pp. 277-309.

Jacob Torfing (2002). "Aktivering, netværksstyring og terapeutiske reguleringsmåder". Samfundsøkonomen, nr. 7, pp. 33-40.

Jacob Torfing (2003). "Den stille revolution i velfærdsstaten: fra forsørgelse og hierarki til aktivering og netværksstyring", i Madsen & Pedersen (red). Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken. København: SFI.

Jacob Torfing (2004). Det stille sporskifte i velfærdsstaten: en diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]