En nyhedsuge i Danmark - den journalistiske fødekæde anskuet i et magtperspektiv

Projektansvarlig: Anker Brink Lund, Institut for Journalistik, Odense Universitet

Publikationer fra projektet:
Anker Brink Lund. Den redigerende magt - nyhedsinstitutionens politiske indflydelse. Århus: Aarhus Universitetsforlag.
Anker Brink Lund (red.). Først med det sidste - En nyhedsuge i Danmark. Århus: Forlaget Ajour.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet undersøger journalistisk nyhedsformidling som samspil mellem massemedier, politiske institutioner og andre kilder. Konkret vil indlandsstoffet fra Ritzaus Bureau, det tilsvarende stof i samtlige danske dagblade, aftennyhedsudsendelserne i DR1 og TV2, radioens timenyheder (kl. 7, 12 og 18:30) samt nyhedsudsendelser fra Fyns regionalradio og regional-tv blive indholdsanalyseret i perioden 15.-21. november 1999 efter emner, sagområde, kilder, vinkel og perspektiv. Redaktionsprocessen på 35 af de indholdsanalyserede medier vil desuden blive underkastet deltagende observation med henblik på at vurdere mediernes magt og magten over medierne. Projektet er designet til gennemførelse af case studier og kritisk efterprøvning af hypoteser om tendenser i retning af "det redigerede samfund", hvor folkevalgte, administratorer og interesseorganisationer konkurrerer om massemediernes opmærksomhed som forudsætning for at vinde gehør hos et massepublikum og derved mere eller mindre professionelt tilrettelægger politiske aktiviteter ud fra journalistiske nyhedskriterier.


[Tilbage]