Demokratiopdragelse i danske skoler

Projektansvarlig: Bo Jacobsen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Publikationer fra projektet:
Bo Jacobsen, Flemming Troels Jensen, Mikkel Bo Madsen, Marius Sylverstersen og Claude Vincent (2004). Den vordende demokrat - en undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet Demokratiopdragelse i danske skoler undersøger danske børn og unges opfattelse af demokratiets ideer og realiteter set i relation til deres egen skolehverdag. Ved hjælp af feltarbejde efterfulgt af spørgeskemaundersøgelser i en række skoleklasser kortlægges børns og unges syn på en række centrale demokratiske fænomener, herunder påvirkning via argumentation, dialog og samtale, indflydelse og magt, fælles beslutningstræfning o.a. Børns og unges syn på demokratiske grundværdier, pligter og rettigheder studeres mhp. den aldersmæssige udvikling. Undersøgelsen interesser sig i særlig grad for skoleklassen som demokratisk lærested, dvs. som et sted, hvor danske børn og unge har mulighed for at gøre deres basale erfaringer om magt og demokrati, samt erhverve de erfaringer, der senere skal anvendes ved udøvelse af demokratisk medborgerskab.


[Tilbage]