Foreningsliv og medborgerskab

Projektansvarlig: Lars Torpe, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Projektperiode: 1. januar 2001 - 30. april 2003

Kort projektbeskrivelse:
I Danmark betragtes foreningslivet som et vigtigt element i folkestyret, men i virkeligheden ved vi ikke så meget om, hvori foreningernes demokratiske betydning ligger, og vi ved derfor heller ikke så meget om, hvilken rolle de igangværende forandringer af foreningssamfundet kommer til at spille fremover – demokratisk set. Ved at sammenligne foreningslivet i Aalborg med foreningslivet i byer af tilsvarende størrelse i andre lande får vi mulighed for at vurdere, i hvilken grad der (stadig) eksisterer en bestemt skandinavisk foreningsmodel. Denne sammenligning vil især sigte på at kunne afdække foreningernes rolle som forbindende led mellem borgerne og de sociale og politiske institutioner i lokalsamfundet.


[Tilbage]