Medborgerskabets mange stemmer: et antropologisk studie af deltagelse i det civile samfundsliv hos medlemmer af etniske minoriteter i Danmark

Projektdeltagere: Jonathan Schwartz og kandidatstuderende ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Publikationer fra projektet:
Schwartz, Jonathan (red.) (2002). Medborgerskabets mange stemmer. Århus: Magtudredningen.

Schwartz, Jonathan (2001). "Low profile diasporas?. Ethnic communities from the Republic of Macedonia in Copenhagen", pp. 141-165 i Maja Povrzanovic Frykman. Beyond Integration. Challenges of belonging in diaspora and exile. Lund: Nordic Amademic Press.

Schwartz, Jonathan M. (2000). "Blessing the water the Macedonian way: Improvisations of identity in diaspora and in the homeland", pp. 104-121 i Jane K. Cowan (red.). Macedonia. The Politics of Identity and Difference. London: Pluto Press.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet koncentrer sig om medborgerskabets diverse former blandt medlemmer af etniske minoriteter. Med anvendelse af antropologiske feltmetoder undersøges hvorledes etniske minoriteter gør brug af dansk lovgivning, institutioner, foreninger, klubber og uformelle sammenslutninger, som samles under betegnelsen det civile samfund. Projektet udformes som intensive case studier og ikke som en fuldstændig kortlæggelse af eksisterende organisationer og foreninger. Foreløbigt kan man sondre mellem hvad man kan kalde "paraply-organisationer" som er transetniske og som har udgangspunkt i danske (vejr!) forhold og "jordbærplante-organisationer", som er intraetniske og har deres "rødder" i hjemlandets kulturelle og politiske forhold. Begge organisationsformer kan dog anses som udtryk for medborgerskab.


[Tilbage]