Det magtfulde møde mellem system og klient

Projektansvarlig: Nils Mortensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Publikationer fra projektet:
Järvinen, Margaretha, Jørgen Elm Larsen og Nils Mortensen (red.). Det magtfulde møde mellem system og klient. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Emnet er de mikromagt-mekanismer, som marginaliserede bliver udsat for i deres møde med de velfærdsstatslige institutioner, således som dette viser sig i de konkrete interaktioner, der finder sted mellem klienter og "hjælpere". De persongrupper, der berøres, er på klientsiden f.eks. langtidsarbejdsløse, bistandsansøgere, hjemløse, handicappede, alkohol- og stofmisbrugere, psykisk syge og kriminelle. På "hjælpersiden" kan der være tale om socialrådgivere, sagsbehandlere, socialpædagogisk personale, syge- og sundhedshjælpere, kriminaltilsyn osv. Det er ikke intentionen at dække hele området, men at give et nogenlunde bredspektret billede af området. Et centralt fællestræk ved de konkrete eksempler er, at der i udgangspunktet foreligger en asymmetrisk relation mellem "hjælper" og klient.


[Tilbage]