Valgdeltagelsen ved danske kommunalvalg

Projektdeltagere: Jørgen Elklit, Birgit Møller, Palle Svensson og Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Publikationer fra projektet:
Elklit, Jørgen, Birgit Møller, Palle Svensson og Lise Togeby (2000). Hvem stemmer - og hvem stemmer ikke?. Århus: Magtudredningen.

Togeby, Lise (2000). "Kan kvinder også stemme? Om politisk mobilisering af de etniske minoriteters kvinder", pp. 159-196 i Peter Kurrild-Klitgaard m.fl. (red.). Valg, vælgere og velfærdsstat. Festskrift til Hans Jørgen Nielsen. København: Forlaget Politiske Studier.

Kort projektbeskrivelse:
En af de bedste indikatorer for et velfungerende demokrati er en høj valgdeltagelse. En faldende valgdeltagelse bliver da som regel også opfattet som et faretegn. I Danmark har valgdeltagelsen længe været høj - i hvert fald til Folketingsvalgene. Ved kommunalvalgene er valgdeltagelsen noget lavere, nemlig omkring 70 procent, endda med en nedadgående tendens. Der findes for Danmarks vedkommende en vis viden om, hvem der stemmer, og hvem der ikke gør. Først og fremmest finder man en lav valgdeltagelse blandt de socialt og erhvervsmæssigt marginaliserede. Grundlaget for denne viden er imidlertid ikke særlig solidt, idet den først og fremmest bygger på surveyundersøgelser, der på netop dette område ikke er særlige pålidelige. Det foreliggende projekt, der udføres i samarbejde mellem Institut for Statskundskab ved Århus Universitet og Københavns og Århus kommuner, vil derfor bygge på de originale valglister. Undersøgelsen omfatter alle valgberettigede personer i Århus og Københavns kommune ved kommunalvalgene i 1997, hvilket vil sige i alt omkring 620.000 personer, hvoraf omkring 75.000 har udenlandsk baggrund. Undersøgelsen giver derfor også en enestående mulighed for at sige noget om indvandrernes inddragelse i det danske politiske system.


[Tilbage]