Folketingets styringsambitioner i det 20. århundrede

Projektansvarlig: Mogens Rüdiger, institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet

Projektperiode: 1. august 2000 - 30. november 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektet vil belyse udviklingen i den måde Folketinget selv har defineret grænsen for sin egen indgriben i forskellige sider af den enkelte borgers liv. Undersøgelsen vil belyse denne problemformulering ved at anlægge to perspektiver på Folketingets regulering: For det første hvilke muligheder der er for regulering og hvor politikerne trækker grænsen for lovgivningens indgribende konsekvenser. For det andet hvordan reguleringen udvikler sig i det 20. århundrede inden for social-, trafik- og miljøministeriets områder. Der vil blive foretaget dels en kvantitativ analyse af lovgivningens omfang, inklusiv bekendtgørelser, dels en kvalitativ analyse af de argumentationer, der føres frem for at foretage eller afstå fra indgriben i et særligt område.

Publikationer fra projektet:
Rüdiger, Mogens
(2003). Statens synlige hånd. Om lovgivning, stat og individ i det 20. århundrede. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

 


[Tilbage]